rozcestnik.dts.cz   
19.03.2019 - 03:40:36

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Rozcestník

Školy, žáci, učitelé
Výuka a vzdělání
Věda a technika
Výroba a praxe
Kultura
Životní styl
Ochrana přírody
Životní prostředí
Prevence
Energetika
Organizace
Média
Ostatní
Rodina a volný čas
Služby
Instituce
Média a informace
Antišprt

Rozcestník > Životní styl

Nový odkaz můžete vložit po vstupu do oddílu . Hledač prohledává celý Rozcestník.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 

Nyní jste v sekci. Odkaz můžete vložit po vstupu do příslušného oddílu.
Nenalezli jste zde něco? Vložte tedy sami do rozcestníku nový odkaz!

<< Listování  >>
Vybrané odkazy:

. r-prevence.dts.cz
Rubrika Prevence v Rozcestníku Brány DTS má samostatnou internetovou adresu r-prevence.dts.cz. Partnerem rubriky je česko-německý Fond budoucnosti.
http://r-prevence.dts.cz
Bílý kruh bezpečí - Juristic
Stránky serveru Juristic určené pro pomoc obětem tresné činnosti. Praktické rady, informace, odkazy a poradenství k prevenci kriminality. Adresář.
http://bkb.juristic.cz/
Drogová poradna
Poradna on-line, Druhy drog a drogových závislostí, Drogy a zákony, Kontakty, Slovník slangových výrazů, Poradna pro rodiče, Literatura.
http://www.drogovaporadna.cz
INSTITUCE PRO OCHRANU KRAJINY A PŘÍRODY
Ozkazy Ústavu ekologie krajiny ČSAV na ekologické instituce
http://www.uek.cas.cz/links/links_cz.htm
Rezekvítek
Internetový časopis sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Projekty a činnost, Tvůrčí centrum, Kalendář akcí, Knihy a učebnice o ekologii.
http://www.ecn.cz/rezekvitek/
Ústav ekologie krajiny ČSAV
Informace o ústavu a jeho projektech, Zajímavé odkazy
http://www.uek.cas.cz/home_cz.htm


Všechny odkazy:

. r-prevence.dts.cz
Rubrika Prevence v Rozcestníku Brány DTS má samostatnou internetovou adresu r-prevence.dts.cz. Partnerem rubriky je česko-německý Fond budoucnosti.
http://r-prevence.dts.cz
Bílý kruh bezpečí - Juristic
Stránky serveru Juristic určené pro pomoc obětem tresné činnosti. Praktické rady, informace, odkazy a poradenství k prevenci kriminality. Adresář.
http://bkb.juristic.cz/
D-Kontakt
Poradna pro prevenci sociálně patologických jevů při OHS Domažlice. Projekty pro školy. Internetová poradna. Poradenství o drogách, HIV/AIDS, partnerské vztahy.
http://sweb.cz/d-kontakt
Dotační politika Ministerstva národní obrany
Obsahuje i Podporu zabezpečení široké nabídky využití volného času dětí a mládeže, primární prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.
http://www.army.cz/mo/dot-pol/
Drogová poradna
Poradna on-line, Druhy drog a drogových závislostí, Drogy a zákony, Kontakty, Slovník slangových výrazů, Poradna pro rodiče, Literatura.
http://www.drogovaporadna.cz
Drogový informační server - Sananim.cz
Informační protidrogový portál. Drogy v ČR. Informace, kontakty, publicistika. Internetový odkazník. Anonymní poradna pro postižené atd.
http://www.sananim.cz/
Drogy NE
Internetový program pro rozvoj informovanosti a vůle k odmítání drogových a jiných negativních závislostí. Praktické návody a rady pro různé situace. Modelové situace. Slovník základních pojmů prevence. Literatura. Adresář.
http://www.nazor.cz/drogy/
DROP IN
Nízkoprahové středisko, Steetwork, Centrum následné péče, Aktuality.
http://www.dropin.cz
Ekologické programy politických stran
Jednotným způsobem zpracované programy umožnují vzájemné srovnání.
http://www.bm.ipex.cz/eko/politika/index.html
Himaláj - realitou proti drogám
Projekt pro základní a střední školy zaměřený na boj proti drogám.
http://www.thegate.cz/himalaj/
<< Listování  >>
| 0 | 10 | 20 | 30 |
Celkem položek: 36
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux