rozcestnik.dts.cz   
19.03.2019 - 03:29:06

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Rozcestník

Školy, žáci, učitelé
Výuka a vzdělání
Věda a technika
Výroba a praxe
Kultura
Životní styl
Ochrana přírody
Životní prostředí
Prevence
Energetika
Organizace
Média
Ostatní
Rodina a volný čas
Služby
Instituce
Média a informace
Antišprt


  Nástroje

Přidat odkaz

Rozcestník > Životní styl > Prevence

Nyní můžete vložit do rozcestníku nový odkaz. Odkazy jsou řazeny abecedně a jsou zveřejňovány po redakčním posouzení. V odkazech lze vyhledávat podle řetězce z názvu odkazu, anotace nebo podle klíčového slova. Chcete-li přidat odkaz, zvolte Přidat odkaz v nabídce v levém sloupci.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač vyhledává v celém Rozcestníku.

<< Listování  >>
Vybrané odkazy:

. r-prevence.dts.cz
Rubrika Prevence v Rozcestníku Brány DTS má samostatnou internetovou adresu r-prevence.dts.cz. Partnerem rubriky je česko-německý Fond budoucnosti.
http://r-prevence.dts.cz
Bílý kruh bezpečí - Juristic
Stránky serveru Juristic určené pro pomoc obětem tresné činnosti. Praktické rady, informace, odkazy a poradenství k prevenci kriminality. Adresář.
http://bkb.juristic.cz/
Drogový informační server - Sananim.cz
Informační protidrogový portál. Drogy v ČR. Informace, kontakty, publicistika. Internetový odkazník. Anonymní poradna pro postižené atd.
http://www.sananim.cz/
Informační centrum mládeže - YMCA Ostrava
Sbírka informací a odkazů o vzdělávání, pracovních příležitostech, volném čase, cestování, prevenci sociálně patologických jevů atd.
http://ostrava.ymca.cz/icm/ic.htm
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Výzkum a publikace v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Seznam publikací od roku 1990.
http://www.ok.cz/iksp/publikace.html
Jak to vidím já - soutěž MV ČR
Dětská literární a výtvarná soutěž na téma extrémismu. Soutěž končí 30.5.2002.
http://www.mvcr.cz/soutez/zpravy/treti.html
La Strada S.O.S.
Prevence obchodu se ženami a nucené prostituce ve střední a východní Evropě. La Strada ČR, o.p.s. nabízí pomoc obětem obchodu se ženami, prevenční školení a přednášky.
http://www.ecn.cz/lastrada/czechia/index_cz.html
MŠMT - Dokumenty o prevenci sociálně patologických jevů
Dokumenty ke stažení jsou v sekci Mládež ministerských stránek. Lze využít i hledacího okna na http://www.msmt.cz . Po vložení a odeslání klíčového slova se objeví názvy dokumentů ke stažení.
http://www.msmt.cz
Pedagogicko-psychologické poradny - Atlas
Odkazy na různé pedagogicko-psychologické poradenské stránky.
http://katalog.atlas.cz/zdravi_a_styl/psychologie/pedagogicko-psychologicke_poradny/
Prevence kriminality - Ministerstvo vnitra ČR
Systém a projekty prevence kriminality v ČR. Jak chránit sebe a svůj majetek. Mediální činnost. Prioritní oblasti. Problematika lidských práv. Divácké násilí. Adresy. Bezpečná lokalita.
http://www.mvcr.cz/prevence
Prevence.dts.cz
Publikační rubrika Brány DTS. Reportáže a články. Zpravodajství z mezinárodního semináře Prevence v Trojzemí a dalsích akcí primární prevence sociálně patologických jevů. Možnost vložení článku navštěvníkem.
http://prevence.dts.cz
Resoc.sk
Slovenská stránka věnovaná protidrogové prevenci. Slovensky a anglicky. Slovenský národní protidrogový program. Odkazy na další slovenské stránky. Adresář.
http://www.resoc.sk
Stříbrný kruh prevence kriminality na internetu
Projekt "Prevence kriminality na internetu" - informace, rady , zajímavosti, publicistika.
http://www.stribrnykruh.cz/


Všechny odkazy:

. r-prevence.dts.cz
Rubrika Prevence v Rozcestníku Brány DTS má samostatnou internetovou adresu r-prevence.dts.cz. Partnerem rubriky je česko-německý Fond budoucnosti.
http://r-prevence.dts.cz
Bílý kruh bezpečí - Juristic
Stránky serveru Juristic určené pro pomoc obětem tresné činnosti. Praktické rady, informace, odkazy a poradenství k prevenci kriminality. Adresář.
http://bkb.juristic.cz/
D-Kontakt
Poradna pro prevenci sociálně patologických jevů při OHS Domažlice. Projekty pro školy. Internetová poradna. Poradenství o drogách, HIV/AIDS, partnerské vztahy.
http://sweb.cz/d-kontakt
Dotační politika Ministerstva národní obrany
Obsahuje i Podporu zabezpečení široké nabídky využití volného času dětí a mládeže, primární prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.
http://www.army.cz/mo/dot-pol/
Drogová poradna
Poradna on-line, Druhy drog a drogových závislostí, Drogy a zákony, Kontakty, Slovník slangových výrazů, Poradna pro rodiče, Literatura.
http://www.drogovaporadna.cz
Drogový informační server - Sananim.cz
Informační protidrogový portál. Drogy v ČR. Informace, kontakty, publicistika. Internetový odkazník. Anonymní poradna pro postižené atd.
http://www.sananim.cz/
Drogy NE
Internetový program pro rozvoj informovanosti a vůle k odmítání drogových a jiných negativních závislostí. Praktické návody a rady pro různé situace. Modelové situace. Slovník základních pojmů prevence. Literatura. Adresář.
http://www.nazor.cz/drogy/
DROP IN
Nízkoprahové středisko, Steetwork, Centrum následné péče, Aktuality.
http://www.dropin.cz
Himaláj - realitou proti drogám
Projekt pro základní a střední školy zaměřený na boj proti drogám.
http://www.thegate.cz/himalaj/
Informační centrum mládeže - YMCA Ostrava
Sbírka informací a odkazů o vzdělávání, pracovních příležitostech, volném čase, cestování, prevenci sociálně patologických jevů atd.
http://ostrava.ymca.cz/icm/ic.htm
<< Listování  >>
| 0 | 10 | 20 | 30 |
Celkem položek: 31
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux