suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 03:47:04

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Nejlepší články

Šuplík

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<<  Listování  >>
Dalších 10 článků:

Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Zamýšleli už jsme nad tím, že v naší mluvě mají své místo i rozumně vytvořené novotvary. Bohužel se stále setkáváme s novotvary necitlivě nebo nelogicky vytvořenými. Dnes se zastavíme u nelogicky vytvořených vychvalujících přídavných jmen.
Vzdělávací program EU Socrates: Setkání učitelů v německé Žitavě
Podprogram vzdělávacího programu EU Socrates s názvem Comenius je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem programu Comenius je podpora evropské dimenze ve vzdělávání, výuka jazyků a mezikulturní výchova ve školách. Seznamte se s aktivitami jednoho z projektů tohoto programu (fotoreportáž).
František Vydra: Lužičtí Srbové
Kdo jsou Lužičtí Srbové, Lužickosrbské symboly, Jazyk, Folklór, Současná lužickosrbská kultura, Lužickosrbské gymnázium na severu Čech, Styky Čechů s Lužicí, Nejtíživější současné problémy, Co navštívit při zájezdu do Lužice?
Setkání s češtinou: Čistá košile a vázanka a mediální slovopády
Zamysleme se na začátku nového roku nad zodpovědnosti médií za úroveň vyjadřování.
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
Názvy prvků v lužické srbštině dodal její český znalec, pan PhDr.František Vydra z Chrastavy. Později byly názvy doplněny podle hornolužickosrbsko-ruského slovníku (1974) a německo-lužickosrbského on-line slovníku.
Instituce EU
Odkazy na stránky MZV ČR: Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská ústřední banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů.
Jan Neruda: OTCI
(Knihy veršů, 1868)
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Hłowny cil je docpěć sobudźěło statnych a wobwodnych institucijow na čěskej a němskej/serbskej stronje při nastaću uměnjenjow za powjetšenje róle Łužicy (= Serbow) w procesu mjezsobneho zbližowanja na mjezy germanskeho a słowjanskeho swěta z móžnosću wužiwać k tomu financielne srědki EU.
EUROSKOP - oficiální stránky MZV ČR o Evropské unii
Odkaz na stránky s rubrikami: Monitoring tisku, On-line referendum, Analýzy, komentáře a projevy, Soutěž, Publikace, Informace pro novináře, Záznam ze seminářů a tiskovek, Nejčastěji kladené dotazy, Historie EU, Konvent, Budoucnost EU, Instituce, Pilíře politiky, Členské státy, Kdo je kdo, Právo ES, Slovník pojmů, Další zdroje informací, Pracovní příležitosti v EU, ČR na cestě do EU Vztahy do r. 1990, Evropská dohoda, Příprava ČR na vstup, Jednání o vstupu, Adresář, Další zdroje informací, Dokumenty, Smlouvy, Přístupové partnerství, Národní program, Pravidelná zpráva EK, Poziční dokumenty, Přechodná období, Předvstupní hospodářský program. Co (ne)přinese vstup: Podnikateli, Studentovi, Spotřebiteli, Každému z nás.
Právo a Evropská unie
Odkaz na stránky s rubrikami: Harmonizační předpisy, Mezinárodní smlouvy , Normy ES, "Case law", Odkazy o EU: Oficiální zdroje, Neoficiální zdroje, EU aktivně, Studenti-Studentům.
<<  Listování  >>
| 100 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Celkem položek: 189
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux