suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:54:18

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Všechny články

Brána DTS - Šuplík

Do Šuplíku Brány DTS na adrese suplik.dts.cz je dobře vidět - Šuplík je tu proto, aby dobré věci nezůstávaly v šuplíku. Článek lze vložit po vstupu do příslušného odddílu. Partnerem publikační rubriky Šuplík je občanské sdružení Trojzemí.cz.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<< Listování  >>
Všechny články:

Kraslice Lužických Srbů, popis zdobení kraslic voskem
Přinášíme ukázky kraslic z Lužice a popis, jak zdobí voskem kraslice Lužičtí Srbové. Obrázky postupu zdobení jsou z knížky Jěwy-Marji Čornakec.
Zdobení kraslic škrabáním
Stručný popis výroby škrábaných kraslic - zdobení vyfouknutých skořápek nebo vařených obarvených vajec odškrabáváním barvy. Ke zdobení stačí ostrý nožík a trocha trpělivosti. Popis zdobení barevným voskem.
Velikonoce - ukázky zdobení kraslic
Ukázky některých technik zdobení velikonočních vajec z výstavy v hrádecké Olympii. Kraslice Liberecké výtvarnice Hany Quirenzové jsou škrabané, zdobené voskem a drátem.
Setkání s češtinou : HRÁTKY SE SYMETRIČNOSTÍ SLOV A VĚT
Podívejme se dnes na to, jak dobře umožňuje naše mateřština uplatnit hru na symetrii se slovy a celými větami čtenými zleva a zprava.
EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY VELIČINOVÝCH ROVNIC
V článku jsou popsány ekvivalentní úpravy rovnic se zlomky využívající křížové pravidlo a pravidlo výměny. Dále je popsáno využití symetrie rovnosti při zápisu úprav matematických výrazů. V poznámce se článek zmiňuje o důvodech stálého používání vedlejších jednotek času a rovinného úhlu.
Kraslice návštěvníků Brány DTS
Fotografie posílejte ve formátu JPG. Velikost fotografie upravte prosím před odesláním na šířku 500 pixelů.
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Nastává doba školních výletů a prázdninových putování. Přinášíme námět na autobusový výlet do Horní Lužice, do historického Budyšína a jeho nejbližšího okolí. Popisu výletu mohou využít i individuálně cestující motoristé.
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
V Srbském domě v Budyšíně se v sobotu 10.5.2003, na závěr letošního Saského týdne Evropy, sešlo šedesát účastníků semináře Lužice a EU. Cílem semináře bylo vzájemné seznámení a formulace dílčích cílů stejnojmenného projektu. Jeho hlavním cílem je posílit spolupráci Česka s Lužickými Srby při našem začleňování do Evropské unie.
Setkání s češtinou : Germanismy aneb Koštéř ochutnává, znalci si libují
Zamysleme se dnes nad otázkou, zda bychom měli v české mluvě vždy zcela přísně vyhýbat slovům, jejichž původ není český.
Setkání s češtinou: POZOR NA ČÁRKY
Kdyby se chyba, které se věnuji v dnešní stati, nevyskytovala tak často právě v českém tisku, ponechal bych ji stranou pozornosti. Vždyť si leckdo řekne: Pche, copak taková čárka může něco ovlivnit? A my musíme dokázat, že může.
<< Listování  >>
| 100 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Celkem položek: 189
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux