suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:54:17

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Všechny články

Šuplík

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<<  Listování >>
Dalších 9 článků:

Internetový portál Europa má už českou verzi
Začátkem května 2004 byl zahájen provoz části internetových stránek informačního portálu Europa v jazycích nových členských států. Nyní se překládají například právní předpisy EU a během května a června 2004 budou postupně přidávány další stránky přeložené do jazyků nových členů EU.
Malý Trojúhelník - centrum oslav vstupu ČR do Evropské unie
Města Bogatynia, Hrádek nad Nisou a Žitava leží v samém středu Euroregionu Nisa. V roce 2001 vytvořila tato tři města na pomezí Polska, Čech a Německa společný svazek Malý trojůhelník. V letošním roce se toto území stalo centrem oslav rozšíření Evropské unie.
Občanské sdružení Trojzemí.cz
Cílem sdružení je podpora vzdělávání a výchovy dětí a česko-lužicko- německo-polská přeshraniční spolupráce v kontextu zapojení Česka do Evropské unie.
Projekt Prevence v Trojzemí
Partnerství s EU nám umožňuje realizovat přeshraniční projekty. Projekt Prevence v Trojzemí měl napomoci formování vzdělávací soustavy v novém Libereckém kraji.
František Vydra: Lužičtí Srbové
Kdo jsou Lužičtí Srbové, Lužickosrbské symboly, Jazyk, Folklór, Současná lužickosrbská kultura, Lužickosrbské gymnázium na severu Čech, Styky Čechů s Lužicí, Nejtíživější současné problémy, Co navštívit při zájezdu do Lužice?
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
Názvy prvků v lužické srbštině dodal její český znalec, pan PhDr.František Vydra z Chrastavy. Později byly názvy doplněny podle hornolužickosrbsko-ruského slovníku (1974) a německo-lužickosrbského on-line slovníku.
PROJEKT "DIE LAUSITZ UND DIE EU" - Bericht zum Seminar
Im Haus der Sorben in Bautzen trafen sich am Sonnabend, den 10. 5. 2003, zum Abschluss der diesjährigen Sächsischen Woche Europas 60 Teilnehmer des Seminars "Die Lausitz und die EU". Ziel des Seminars war das gegenseitige Kennenlernen und die Formulierung der Teilziele des gleichnamigen Projekts. Sein Hauptziel ist die Verstärkung der Zusammenarbeit Tschechiens mit den Sorben bei unserer Eingliederung in die Europäische Union.
PROJEKT "ŁUŽICA A EU" - rozprawa ze seminara
W Serbskim domje w Budyšinje je so sobotu,10.5.2003, na zakónčenje lětušeho Sakskeho tydźenja Europy 60 wobdźělnikow seminara "Łužica a EU" zešło. Zaměr seminara bě mjezsobne zeznajomjenje a formulowanje dźělnych zaměrow projekta samsneho mjena. Jeho hłowny zaměr je zesylnić zhromadne dźěło Čěskeje ze Serbami při našim zastupje do Europskeje unije.
Vzdělávací program EU SOCRATES
Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES II plynule navazuje na výsledky první fáze programu a současně představuje nové aktivity a cíle. Program SOCRATES II klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Podprogramy mají názvy Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua a Minerva. Jejich popis najdete přímo na stránkách Socrata (klik na nadpis).
<<  Listování >>
minus | 100 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Celkem položek: 189
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux