suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 22:26:35

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

3.11.2002 - Čeština - Doc. Milan Žemlička
Setkání s češtinou: JAK LEHKOVÁŽNĚ ZACHÁZÍME NĚKDY S PŘEDPONAMI
K mnohým nedorozuměním mezi lidmi dohází proto, že někdo použije určité slovo v jiném významu, než jaký ten význam skutečně je. Dnes se zastavíme u znepokojivého jevu, jímž je lehkovážné zaměňování významově sice příbuzných, nikoli však totožných slov plynoucí z nesprávného pochopení významu předpon.
K nedorozuměním z nesprávného pochopení slova dochází ve všech jazycích. Například v angličtině, kde má jedno slovo často mnoho odlišných významů, si musíme význam často domýšlet z kontextu. U asijských jazyků je význam slova odlišován a upřesňován dokonce i intonací řeči a při psaní se proto používá znakové písmo. Čeština má bohudík velké vyjadřovací možnosti. Jsou dané bohatou zásobou slovních základů, možnostmi utváření slov pomocí přepon a přípon, možností ohýbání slov a propracovanou větnou stavbou. Přesto se i u nás stále častěji setkáváme s tím, že se slova používají nesprávně a musíme si z kontextu domýšlet, co nám asi chtěl autor říci.

Dnes se zastavíme u předpon. Vezměme úvodem trojici sloves půjčit – vypůjčit – propůjčit. Mohu si něco půjčit nebo mohu někomu něco půjčit. Lze si také něco vypůjčit nebo někomu něco propůjčit. Snadno zde vidíme, že předpony tu upřesňují směr půjčování. Asi bychom nikdy neřekli, že si na dovolené propůjčíme loďku (tu si přece půjčíme nebo vypůjčíme). V právnických smlouvách se pro větší přesnost nazývají strany smlouvy o půjčce slovy „půjčovatel“ a „vypůjčitel“.

Všimněme si ale, jak se dnes někdy zachází třeba s dvojicí nájem – pronájem. Obě slova pocházejí ze slovesa jmout. Čteme-li v románu autora z dvacátých-třicátých let minulého století větu: „A tak se Marie vydala do Prahy a najala si pěkný slunný byt“, jde o vyjádření správné. Marie si najala (půjčila – získala právo jmout byt, jmění jiného, za nájemné) byt od někoho, kdo jí ho pronajal (propůjčil – poskytl právo jmout byt za nájemné). Kdyby Marie byt koupila, získala by právo byt přejmout za kupní cenu a byl by pak jejím jměním.

V jednom vrcholně zpackaném parlamentním právnickém textu jsem však bohužel nedávno zaznamenal spojení „pronajímatel, který si pronajal nemovitost od pronájemce“ (!) místo správného „nájemník, který si najal nemovitost od pronajímajícího“.

Je škoda, že se během minulých desetiletí, kdy se byty a jiné statky z valné části jen přidělovaly, poněkud oslabilo pochopení slova jmout. Je vskutku potřebné rozlišovat dva rozdílné případy. NAJMOUT SI něco – PRONAJMOUT NĚKOMU něco. Popletení těchto dvou pojmů se nevyhnuli ani někteří mladší beletristé (např.M.Viehwegh).

Závěrem s úsměvem konstatujme, že v inzerci některých deníků bývají spojení „Nájem hledají“ a „Pronájem nabízejí“ radši zaměněna za „Byty – poptávka“ a „Byty – nabídka“ :-.

Přejme si, aby všichni, kdo mají chuť a možnost vyjadřovat se k širšímu publiku, používali slova v jejich skutečném významu a ne třeba jen podle toho, jak se jim v tu kterou chvíli líbí.

Někdy příště se k tomuto tématu ještě vrátíme.

Zajímavá může být například slovesná řada ŚETŘIT - VYŠETŘIT - PROŠETŘIT - OŠETŘIT ...


Příbuzné články:
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: ABSURDITA PRODÁVÁ?
Setkání s češtinou: RUŠTINA – CO S NÍ?
Setkání s češtinou: JAK LEHKOVÁŽNĚ ZACHÁZÍME NĚKDY S PŘEDPONAMI
Setkání s češtinou: ČESKÝ UNIKÁT
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Setkání s češtinou: KDE JE HRANICE VHODNOSTI PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV?
Setkání s češtinou: JAK SE MNOŽÍ HOVOROVÁ LEDABYLOST
Setkání s češtinou: POZOR NA ČÁRKY
Setkání s češtinou : HRÁTKY SE SYMETRIČNOSTÍ SLOV A VĚT
Setkání s češtinou: NAZOUVÁKY Z HYPERNOVY
Setkání s češtinou: ANIŽ a BUDIŽ nejsou dvojčata - VIZ tento článek
Setkání s češtinou: … PO NÁVOZU ZBOŽÍ aneb NOVOTVARY v naší mluvě
Setkání s češtinou: Čistá košile a vázanka a mediální slovopády
Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Setkání s češtinou: Zacházejme náležitě s číslovkami a veličinami.
Setkání s češtinou : Germanismy aneb Koštéř ochutnává, znalci si libují

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux