suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 22:36:10

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

19.10.2002 - Čeština - Doc. Milan Žemlička
Setkání s češtinou: KDE JE HRANICE VHODNOSTI PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV?
V tomto příspěvku se zamyslíme nad srozumitelností sdělení typu: Jdete na WORK SHOP (pracovní jednání)? Kupte si náš psací SET (psací soupravu) pro váš FLIP CHART (stojanová tabule).
Vytáhl jsem ze svého osobního archivu pětistránkový dopis, který mi před deseti lety poslala paní magistra Vojtíšková z České Lípy.. Zamýšlí se v něm nad stavem mluvené i psané češtiny, vyslovujíc postřehy a kritické připomínky, jež jsou i dnes aktuální.

Cituji:

„Znešvaření češtiny uměle vnášenými cizími výrazy by se měla postavit hráz. Klasický filolog, který by protkával svůj písemný nebo ústní projev řeckými a latinskými výrazy, by byl asi dnes zapuzen jako nějaký náfuka, který se honosí svým vzděláním.

Protože je právě v módě učit se anglicky, tak se rozmohlo trapné, směšné a nesdělné používání spousty anglických výrazů. Tahle praxe znemožňuje těm, kdo zrovna angličtinu neznají, protože ji nepotřebují, rozumět, oč vůbec jde.

Asi by takovým chlubílkům nebylo příjemné, kdyby někdo zaplňoval v hovoru s nimi svou řeč výrazy z některého skandinávského jazyka nebo třeba ze španělštiny, případně maďarštiny, které pro normálního Čecha nejsou běžné, a vysmíval se tomu, že jim ten druhý nerozumí a mají ho tedy za nevzdělance.

Proti této Malosti bychom asi měli bojovat, jako naši obrozenci v 18. a 19. století bojovali proti zamoření naší mateřštiny germanismy.“

Tak co říkáte tomuto názoru, milí přátelé češtiny? Bezesporu je jeho jádro pořád pravdivé, pokud se zabývá UMĚLE nebo NEVHODNĚ vnášenými cizími výrazy.

Vezmeme-li ovšem v úvahu vývoj, který proběhl v různých oborech lidské činnosti za uplynulých deset let, musíme případnou kritiku vážit na lékárnických vážkách. Rozvoj komunikace, výzkumu a sdělování výsledků v takových disciplinách, jako jsou management, bankovnictví, teorie informace, mezinárodní obchod a další si nutně vyžaduje užívání výrazů s jednoznačným významem, přecházejících do různých jazyků právě z anglického slovníku hlavně vinou neexistence adekvátních výrazů (či pojmů) v tom kterém národním jazyce.

Vznikla a stále se dostává do širokého užití PROFESIONÁLN Í MLUVA, která představuje směs odborného (slovníkového) výraziva a výrazů slangových, což vede k tomu, že někteří lingvisté označují tento komunikační prostředek za profesní HANTÝRKU, tedy útvar kdesi pod hranicí spisovnosti.

Tady je otevřeno široké pole působnosti pro oborové lexikografy, tvůrce odborných slovníků a příruček, aby ve spolupráci s oborovými specialisty a všemi lidmi s opravdovým jazykovým citem razili cestu k čistšímu vyjadřování.

A ještě poslední poznámka: úsilí našich obrozenců, jmenovitě Dobrovského a Jungmanna (a jejich spolupracovníků), směřující k odstraňování germanismů z češtiny, mělo přece jen rozdílné okolnosti národní a politické, lišilo se od naší situace v současnosti. Ovšem lásku k mateřštině máme bezpochyby společnou !

PS:

Víte, jak se anglicky řekne Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic?
No přeci Christopher The Bastard from After Spoons and Without Satellites :-)

Příbuzné články:
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: ABSURDITA PRODÁVÁ?
Setkání s češtinou: RUŠTINA – CO S NÍ?
Setkání s češtinou: JAK LEHKOVÁŽNĚ ZACHÁZÍME NĚKDY S PŘEDPONAMI
Setkání s češtinou: ČESKÝ UNIKÁT
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Setkání s češtinou: KDE JE HRANICE VHODNOSTI PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV?
Setkání s češtinou: JAK SE MNOŽÍ HOVOROVÁ LEDABYLOST
Setkání s češtinou: POZOR NA ČÁRKY
Setkání s češtinou : HRÁTKY SE SYMETRIČNOSTÍ SLOV A VĚT
Setkání s češtinou: NAZOUVÁKY Z HYPERNOVY
Setkání s češtinou: ANIŽ a BUDIŽ nejsou dvojčata - VIZ tento článek
Setkání s češtinou: … PO NÁVOZU ZBOŽÍ aneb NOVOTVARY v naší mluvě
Setkání s češtinou: Čistá košile a vázanka a mediální slovopády
Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Setkání s češtinou: Zacházejme náležitě s číslovkami a veličinami.
Setkání s češtinou : Germanismy aneb Koštéř ochutnává, znalci si libují

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux