suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 02:24:55

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

22.12.2002 - Čeština - Doc. Milan Žemlička
Setkání s češtinou: … PO NÁVOZU ZBOŽÍ aneb NOVOTVARY v naší mluvě
Podíváme se dnes na jeden příklad lidové tvořivosti, který jsem našel na dveřích liberecké prodejny Krůtí svět. Tenhle název sám je sice trošku nadnesený – prodejna drůbežího masa a uzenin není právě to, co chápeme jako „svět“, ale ponechme toto stranou. Všimněme si ručně psaného upozornění, jež informovalo jednoho dne zákazníky: „Otevřeno bude až po návozu zboží. Děkujeme.“
Odkud se vzal ten „návoz“? Jakkoli je to slovo nezvyklé (přiznám se, že jsem je četl poprvé), nedá se mu upřít výstižnost a správnost z hlediska zařazení do českého pojmenovacího systému. Je z rodiny pojmenování jednak dějů, jednak míst, případně zařízení odvozených ze sloves.

Do pojmenování dějů a činností odvozených ze slovesa vézt zařadíme odvoz, rozvoz, také onen návoz, dále převoz a například provoz. Jsou mezi nimi pojmenování takříkajíc dvojvýznamová: dovoz a vývoz označují činnost, ale také statistické položky v ekonomickém výkaznictví. Podobně název „provoz“ je jednak děj a jednak je to označení místa, kde probíhá jistý děj (odtud už je krůček ke slovu „provozovna“).

Výše jmenovaný převoz se jedinou hláskou v kmeni slova může významově změnit: Převoz osob obstarává převozník, jehož technické zařízení se ovšem nazývá přívoz.

Čtenář s vyvinutým smyslem pro přesnost, čistotu a systém jazyka může vznést k podobnému utváření nových slov připomínku. Vynálezectví v oboru pojmenování by nemělo být zcela libovolné. Zavedení každého správného novotvaru by totiž mělo být důvodné. Mohla tedy paní vedoucí prodejny krůtích specialit napsat, že bude otevřeno „po navezení zboží“. Inu, líbil se jí ten výraz z rodu –voz, tož ho použila. Dlužno k tomu říci, že celkem správně. Jazykový cit paní vedoucí je, zdá se, na vyšší úrovni, než s jakou se setkáváme například v reklamních tiskovinách některých supermarketů.

Ještě jedna poznámka k novotvarům. V jedné rozhlasové jazykové soutěži bylo uloženo najít nejdelší české slovo skládající se ze samých souhlásek. Vyhrál účastník, který během soutěže utvořil slovo „čtvrthrst“, pojmenování čtvrtiny hrsti. To slovo není, pravda, v žádném slovníku. Je ale správně utvořeno a každý ho pochopí. Jazykovědci vyhodnocující soutěž proto uznali autorovi vítězství. Nebylo totiž řečeno, že to slovo musí být nalezeno ve slovníku ...

Někdy příště se zastavíme u dalších příkladů novotvarů pojmenování zejména věcí, které nás obklopují a slouží v denní praxi. Nepochybuji, že někteří z vás budou tímto námětem inspirování a povzbuzeni, aby mi do redakce napsali své příklady. Bud se těšit na vaše příspěvky, milí přátelé mateřské mluvy.


Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux