suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 02:25:46

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

10.1.2003 - Čeština - Doc. Milan Žemlička
Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Zamýšleli už jsme nad tím, že v naší mluvě mají své místo i rozumně vytvořené novotvary. Bohužel se stále setkáváme s novotvary necitlivě nebo nelogicky vytvořenými. Dnes se zastavíme u nelogicky vytvořených vychvalujících přídavných jmen.
Jsou mezi uživateli češtiny lidé, kteří si potrpí na silná slova. Maximalistické výrazivo používají politici, novináři, kritikové a mnozí další. Libují si v přehánění, používajíce zejména takové tvary přídavných jmen, které jdou proti základnímu smyslu (obsahu) základního výrazu. Takové pochybné obliby se někdy dostává hodnotícím adjektivům, která už sama o sobě vyjadřují absolutní (nejvyšší) míru nějaké vlastnosti. Vznikají tak v řeči mluvené i psané tvary superlativu (třetího stupně přídavného jména), které překračují hranici věcné logiky.

Uveďme několik příkladů z novinářské řeči, od níž bychom snad přeci jen mohli požadovat určitou úroveň:

Dočtete se o „nejhlavnějším problému vlády“, o „nejextrémnějším přístupu k řešení otázky“, je doporučována „nejšpičkovější firma v oboru“, je pochváleno „nejoptimálnější řešení projektu“ a tak podobně.

Citovaná silná slova s předponou „ „nej-„ porušují výše uvedenou zásadu vyjádření nejvyšší míry nějaké kvality základném tvarem slova. Stačí se pozastavit u označení „špičková firma“, „ špičkový výrobek“, případně „špičkový výkon“ a zeptat se: Jsou mezi špičkovými firmami ještě nějaké špičkovější, či dokonce jim vévodí firma nejšpičkovější?

Uveďme ještě jeden příklad, jemuž lze jen těžko rozumět: Byly vytvořeny „nejoptimálnější podmínky, neboť bylo instalováno nejúplnější zařízení z nabídky nejmodernějších kompletů“.

Co tomu říkáte, přátelé mateřštiny? Snad také cítíte, že ta silácká slova v uvedených souvislostech už ztrácejí smysl a funkci argumentů, že těch superlativů je přespříliš. Nepochybně se vám přitom vybaví některé reklamní texty, jež útočí na potenciálního zákazníka právě takovými jazykovými prostředky nadsázky, zveličování kvality, jedinečnosti doporučovaného artiklu. Ale to už je opravdu jiná oblast: řeč reklamy , o níž jsme se už zmiňovali, je těmito prostředky charakteristická, neboť psychologický nátlak na budoucího konzumenta (kupce) vyžaduje, aby tvůrce reklamního hesla, komentáře, sloganu předkládal k veřejnému užití stále něco jazykově nového, aby osvědčoval vynálezectví a novátorství, byť i proti některým pravidlům stavby a logiky systému českého jazyka.

Už jsme v loňském roce psali o vynálezcích, kteří zavádějí do jazyka unikátní (oni sami by řekli nejunikátnější“) slovní tvary a vazby, jejichž rozluštění je někdy obtížné i pro jazykovědce, natož pro babku Dymákovou. BOHUŽEL, jak jsme často připomněli, JAZYK NEMÁ OBRANNÝ SYSTÉM, nemůže fungovat podle principu zákazů a příkazů. Proto nemůže bohemista vyhovět častým požadavkům čtenářů a posluchačů, kteří navrhují, aby se to či ono v češtině nedovolilo, zakázalo, nařídilo. Prostě to nejde.

Naše mateřština je výsledkem velké dohody a souboru zvyklostí, které se mají dodržovat. Jedině správnou cestou je tedy posilování znalostí o jazyce a pěstování jazykového citu.


Příbuzné články:
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: ABSURDITA PRODÁVÁ?
Setkání s češtinou: RUŠTINA – CO S NÍ?
Setkání s češtinou: JAK LEHKOVÁŽNĚ ZACHÁZÍME NĚKDY S PŘEDPONAMI
Setkání s češtinou: ČESKÝ UNIKÁT
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Setkání s češtinou: KDE JE HRANICE VHODNOSTI PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV?
Setkání s češtinou: JAK SE MNOŽÍ HOVOROVÁ LEDABYLOST
Setkání s češtinou: POZOR NA ČÁRKY
Setkání s češtinou : HRÁTKY SE SYMETRIČNOSTÍ SLOV A VĚT
Setkání s češtinou: NAZOUVÁKY Z HYPERNOVY
Setkání s češtinou: ANIŽ a BUDIŽ nejsou dvojčata - VIZ tento článek
Setkání s češtinou: … PO NÁVOZU ZBOŽÍ aneb NOVOTVARY v naší mluvě
Setkání s češtinou: Čistá košile a vázanka a mediální slovopády
Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Setkání s češtinou: Zacházejme náležitě s číslovkami a veličinami.
Setkání s češtinou : Germanismy aneb Koštéř ochutnává, znalci si libují

Komentáře:
Přidat komentář
Vystrasen krasou?
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux