suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 03:29:36

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Přidat článek
Všechny články

Šuplík > Čeština

Nyní jste v oddílu a můžete vložit nový článek. Nové články vítáme. Jsou zveřejňovány po redakčním posouzení.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<< Listování  >>
Všechny články:

Setkání s češtinou : HRÁTKY SE SYMETRIČNOSTÍ SLOV A VĚT
Podívejme se dnes na to, jak dobře umožňuje naše mateřština uplatnit hru na symetrii se slovy a celými větami čtenými zleva a zprava.
Setkání s češtinou : Germanismy aneb Koštéř ochutnává, znalci si libují
Zamysleme se dnes nad otázkou, zda bychom měli v české mluvě vždy zcela přísně vyhýbat slovům, jejichž původ není český.
Setkání s češtinou: POZOR NA ČÁRKY
Kdyby se chyba, které se věnuji v dnešní stati, nevyskytovala tak často právě v českém tisku, ponechal bych ji stranou pozornosti. Vždyť si leckdo řekne: Pche, copak taková čárka může něco ovlivnit? A my musíme dokázat, že může.
Setkání s češtinou: ANIŽ a BUDIŽ nejsou dvojčata - VIZ tento článek
Setkal jsem se v poslední době několikrát s případy nesprávného užití těchto slov tvarově poněkud podobných, avšak původem a významem zcela odlišných. Pojďme se trochu zamyslet nad významem a používáním těchto slov.
Setkání s češtinou: Zacházejme náležitě s číslovkami a veličinami.
Počítáme denně. Porovnáváme například hodnotová ČÍSLA cen zboží, vyjádřená ČÍSLICEMI, a vyslovujeme ČÍSLOVKY. Uvádím ty tři pojmy úmyslně v logické souslednosti, neboť někteří lidé si je pletou, bohužel i v hromadných sdělovacích prostředcích. Cítíte také cosi divného na výroku „...teplota zítra stoupne na patnácku“?
Setkání s češtinou: … PO NÁVOZU ZBOŽÍ aneb NOVOTVARY v naší mluvě
Podíváme se dnes na jeden příklad lidové tvořivosti, který jsem našel na dveřích liberecké prodejny Krůtí svět. Tenhle název sám je sice trošku nadnesený – prodejna drůbežího masa a uzenin není právě to, co chápeme jako „svět“, ale ponechme toto stranou. Všimněme si ručně psaného upozornění, jež informovalo jednoho dne zákazníky: „Otevřeno bude až po návozu zboží. Děkujeme.“
Setkání s češtinou: NAZOUVÁKY Z HYPERNOVY
Asi všichni dostáváme někdy, spíš častěji než občas, reklamní tiskoviny různých firem. Na tiskovinách některých firem je bohužel vidět, že se chovají velmi nedbale k našemu jazyku. Podívejme se dnes na jednu tiskovinu firmy Hypernova.
Setkání s češtinou: JAK LEHKOVÁŽNĚ ZACHÁZÍME NĚKDY S PŘEDPONAMI
K mnohým nedorozuměním mezi lidmi dohází proto, že někdo použije určité slovo v jiném významu, než jaký ten význam skutečně je. Dnes se zastavíme u znepokojivého jevu, jímž je lehkovážné zaměňování významově sice příbuzných, nikoli však totožných slov plynoucí z nesprávného pochopení významu předpon.
Setkání s češtinou : Zavedeme nejnejnej- v češtině?
Zamýšleli už jsme nad tím, že v naší mluvě mají své místo i rozumně vytvořené novotvary. Bohužel se stále setkáváme s novotvary necitlivě nebo nelogicky vytvořenými. Dnes se zastavíme u nelogicky vytvořených vychvalujících přídavných jmen.
Setkání s češtinou: Čistá košile a vázanka a mediální slovopády
Zamysleme se na začátku nového roku nad zodpovědnosti médií za úroveň vyjadřování.
<< Listování  >>
| 0 | 10 |
Celkem položek: 20
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux