suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:36:12

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

12.12.2001 - Ekologie - PaedDr. Jiří Týř
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Statutární město Liberec ve spolupráci se Sdružením ekologické výchovy Pavučina uspořádaly setkání učitelů s představiteli ekologických organizací a místní a krajské samosprávy. Zástupci ze škol Libereckého kraje se zde mohli seznámit se současným a předpokládaným stavem ekologické výchovy.
Posuďte z následujících fotografií atmosféru jednání uskutečněného pod patronací zástupkyně libereckého primátora, paní Jany Jozífkové a zástupkyně hejtmana Liberecka, paní Evy Bartoňové:

Jednání zahájili jménem organizátorů Aleš Kočí z libereckého magistrátu a Radim Zika, člen rady Libereckého kraje pověřený vedením rezortu životního prostředí a zemědělství.
Jiří Kulich představil středisko ekologické výchovy Sever v Horním Maršově jako článek Sdružení ekologické výchovy Pavučina. Vysvětlil také, že M.R.K.E.V. je zkratka pro Metodiku a komplexní realizaci ekologické výchovy.


Josef Šedlbauer z Technické univerzity Liberec seznámil přítomné s tím, co všechno TU dělá a chce dělat pro ekologii.


Jednání sledoval téměř zaplněný velký přednáškový sál v budově K TU Liberec.


Vladimír Cvrček z Pedagogického centra Liberec porovnal přístupy k ekologii v Rakousku a u nás a uvedl podrobně, co z ekologie nabízí PC Liberec pro další vzdělávání učitelů.Jiří Týř z Didakticko-technického servisu v Hrádku nad Nisou seznámil s prezentací ekologie v Rozcestníku a Šuplíku internetového školského portálu Brána DTS. Budou vítáni zájemci o projekt samostatného vedení jednotlivých rubrik Brány DTS a o publikování v nich. Brána DTS je nejnavštěvovanější český školský portál pro orientaci v Internetu.Jitka Doubnerová ze Správy CHKO Jizerské hory seznámila po polední přestávce účastníky s činností Společnosti pro Jizerské hory. Připoměla například akce Ukliďme Jizerské hory a Krajina mého domova.


Zástupci střediska ekologické výchovy Suchopýr uvedli mezi ostatními aktivitami i vysazování dřevin v Jizerských horách a pořádání letních, ekologicky zaměřených táborů.


Květa Morávková z Českého svazu ochránců přírody připoměla význam separovaného sběru odpadů Armillaria. Zmínila se také o invazních druzích rostlin a o naučné stezce ve Vesci.


Jan Korytář ze sdružení Staří Ochránci Jizerských hor hovořil o naučných stezkách v Jizerských horách, o ekologických soutěžích, o časopisu Lomikámen, o oddílu Kleč, Vánočním programu atd. Připoměl rovněž nový pojem globální výchova.


S ekologickou výchovou na Základní škole Višnová seznámila konferenci její ředitelka Hana Severová.


V Základní škole Vratislavice se zabývají separovaným sběrem odpadu Armillaria. Zástupce oddílu Plastoví panáčci přivedl na konferenci učitel této školy Petr Němec.
Pouze časově posledním vystupujícím byla Martina Mazurová z brněnské centrály společnosti A.S.S.A., která je příkladem dobré spolupráce soukromého sektoru s ekologickými aktivitami.

Následovaly ukázky praktických ekologickovýchovných činností na školách:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do oddílu Ekologie v Rozcestníku Brány DTS je možné vložit odkazy na stránky s ekologickou tématikou. Zvětší se tím úplnost rozcestníku a návštěvnost vložených stránek.


Zástupci zúčastněných škol a organizací nám mohou poslat jednostránkový článek se charakteristikou činnosti / stručným obsahem jejich vystoupení (například ve Wordu - formát RTF). Zveřejníme jej spolu s touto reportáží v šuplíkové rubrice Ekologie.


Fotografie Jiří Týř. Fotografie jsou volně k dispozici pro nekomerční využití.

Kontakt: PaedDr Jiří Týř
Didakticko-technický servis
463 34 Hrádek nad Nisou
telefon 048/2836333 nebo 0603 162337
e-mail: tyr@dts.cz

Internetový TIP: Chcete-li, aby se vám na Internetu nová stránka otevřela v novém okně, podržte při kliknutí na odkaz klávesu SHIFT.


Vyzkoušejte si to třeba na zjednodušené adrese Brány DTS: dts.cz


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
EDISON ANEB VÝUKA FYZIKY, INTERNET A VÝCHOVA K TECHNICKÉMU MYŠLENÍ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY FYZIKY - OBRÁZKY ZE SEMINÁŘE JČMF
Jak publikovat v Šuplíku
Pracovní setkání Okresní protidrogové komise v Liberci s regionálními představiteli

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux