suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:05

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

5.1.2004 - Internet a počítače - PaedDr. Jiří Týř
Didakticko-technický servis
Didakticko-technický servis, firma fyzické osoby Jiří Týř - DTS, sídlí v Hrádku nad Nisou, ve městě na česko-německo-polském Trojmezí v Libereckém kraji a v Euroregionu Nisa. Vedle tvorby a vydávání učebních pomůcek se věnuje internetovému publikování a dalším projektům podporujícím vzdělávání, pedagogickou tvořivost a hodnotné využívání volného času mládeže a dospělých. Provozovatel je původním povoláním učitel matematiky a fyziky.

Tvorba učebních pomůcek - od r. 1975

1975 - 1983 - Vytvoření a ověření osnov pro zájmové kroužky, Metodická řada pokusů z elektroniky
1986 - Stavebnice elektronických obvodů - 2. cena v celostátní Soutěži pedagogické tvořivosti
1988 - Demonstrační stavebnice elektrických obvodů - 2. cena v celostátní Soutěži pedagogické tvořivosti
1989 - Kurs základů elektroniky - příručka s metodickou řadou 160 pokusů z elektroniky


Tvorba a vydávání učebních pomůcek - od r. 1993

1993 - Vydán učitelský záznamník Kantorský notes
1994 - 1995 - Učební pomůcky Fyzikální veličiny, Převody jednotek a Matematické vzorce. Další vývoj Demonstrační stavebnice elektrických obvodů.


Informatika, Internet a ofsetová tiskárna - od r. 1996

1996 - Vydání učebních pomůcek Velikost obrazců a těles, Periodická soustava prvků, Studijní záznamník. Zprovoznění ofsetové tiskárny. První připojení k Internetu a první verze internetových stránek.

1997-99 - Vývoj školských webových stránek na doméně dts.cz (1998). Pomůcky pro mezipředmětové vztahy fyziky a techniky.

2000 - Spuštění redakčního systému malého školského portálu Brána DTS.


Přeshraniční spolupráce a projekty na podporu vzdělanosti

2001 - Koordinace a webová prezentace projektu Prevence v Trojzemí (http://prevence.dts.cz ). Mezinárodní seminář Prevence v Trojzemí. Zkušební provoz na doméně trojzemi.cz. Zprovozněn Antišprt. Založeny publikační rubriky Prevence, Edison a Ekologie. Demonstrace pomůcek pro mezipředmětové vztahy fyziky a techniky na konferenci Mezipředmětové vazby ve výuce fyziky na ZŠ ( http://edison.dts.cz ).

2002 - Vydání sborníku Prevence v Trojzemí. Publikační rubrika E-projekt na http://e-projekt.dts.cz. Zahájen projekt Lužice a EU.

2003 - Spolupráce s občanským sdružením Trojzemí.cz. Projekt Lužice a EU. Konference k projektu Lužice a EU, Letní škola videotechniky v Budyšíně, výjezdní zasedání podvýboru Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Euroregionu Nisa atd. - viz http://luzice.dts.cz .

DTS podporuje aktivity občanského sdružení Trojzemí.cz, jehož posláním je pomáhat neziskovým organizacím při přeshraniční spolupráci ve vzdělávání.

2004 - Spolupráce s Libereckým krajem a městem Hrádek n. N. - zařazení Centra vzdělávání Trojzemí do sítě místních center vzdělanosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje..


Partneři a spolupráce

Didaktika fyziky: Fyzikálně pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Okresní pedagogické středisko Liberec.

Projekt Prevence v Trojzemí: Liberecký kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ( MŠMT ) a Saské ministerstvo pro mládež a rodinu, Odbor školství Libereckého kraje a Krajský školský úřad v Chemnitz, Zastoupení Nadace Friedricha Eberta v ČR, Česko-německý Fond budoucnosti, Okresní úřad Liberec, Město Hrádek n. N.

Projekt Lužice a EU: Krajský úřad Libereckého kraje, Euroregion Nisa, Odbor školství Libereckého kraje a Pedagogické centrum Liberec, MŠMT a Saské státní ministerstvo školství, Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Podvýbor pro přeshraniční spolupráci a regionální rozvoj, Domowina, organizace Lužických Srbů, občanské sdružení Trojzemí.cz.


Kontakt

PaedDr. Jiří Týř - DTS, Žitavská 673, 463 34 Hrádek nad Nisou
e-mail: tyr@dts.cz, telefon: 482 756 333 nebo 603 162 337


Příbuzné články:
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY VELIČINOVÝCH ROVNIC
EDISON ANEB VÝUKA FYZIKY, INTERNET A VÝCHOVA K TECHNICKÉMU MYŠLENÍ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY FYZIKY - OBRÁZKY ZE SEMINÁŘE JČMF
SEMINÁŘ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY VE VÝUCE FYZIKY NA ZŠ
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Didakticko-technický servis
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Velikonoce u Lužických Srbů
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře

Komentáře:
Přidat komentář
Dostal jsem dopis ...
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux