suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:51

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

10.12.2002 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Okresní úřady končí - protidrogová prevence nikoli
Nová organizační struktura protidrogové politiky a trendy prevence. To bylo hlavní téma poslední konference Okresního úřadu v Liberci v této oblasti. Práce bude pokračovat na krajské úrovni. Přinášíme komentovanou fotoreportáž z této akce.


K uvedenému tématu se na konferenci sešlo kolem 70 pedagogů s odborníky republikové a krajské úrovně. Vedle hodnocení dosavadní činnosti a výzev pro budoucí práci zazněly informace o současném a budoucím republikovém a krajském systému prevence.
Po úvodním vystoupení Aleny Švejdové, okresní protidrogové koordinátorky, následovala rovněž zajímavá vystoupení dalších účastníků. Jiří Broža například podnětně navrhl, aby prevence byla raději označována za multiresortní než meziresortní záležitost.
Jiří Línek hovořil o významu a poznatcích z terénní práce.

Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska seznámil účastníky se systémem protidrogové politiky v souvislosti s reformou veřejné správy

Vladimír Sklenář se zabýval úlohou Ministerstva práce a sociálních věcí v protidrogové politice.

Alena Švejdová pozorně poslouchá příspěvek Tomáše Martince z Národní protidrogové centrály PČR. Ukázalo se v něm i to, že policie má na některá kritéria a postupy práce přirozeně přísnější názor než někteří preventisté.
Igor Pavelčák se po připomenutí existence trojrozměrných preventivních pomůcek zabýval otázkou, co vše lze dělat na školách, když se tam učitelé a rodiče poprvé nebo opakovaně setkají s drogami a tento problém zasáhne nemilosrdně do jejich života.

David Adameček se mimo jiné zabýval hodnocením efektivnosti prostředků vložených do prevence.

Karel Bubeník, krajský protidrogový koordinátor, seznámil publikum s utvářením systému prevence sociálně patologických jevů v Libereckém kraji.


Veronika Kotková seznámila přítomné s problémy, které přineslo nemocnici, kde je vedoucí lékařkou Detoxu, zrušení Záchytné stanice v Liberci. Problém je nejen v tom, že zadržení mají teď své opatrování zcela zdarma z kapes nás všech. Problémem je zejména jejich agresivita v nemocničním prostředí, kterou trpí personál a zejména pacienti s vůlí léčit se z toho, co si třeba ani sami nezavinili !

Všechna vystoupení pozorně sledovala i druhá polovina konferenční místnosti.
Zcela na závěr poděkovala A. Švejdová dlohodobým spolupracovníkům květinami.
------------------------------------------------------------------------------


Okresní úřady končí - protidrogová prevence nikoli .....


Nekončí ani možnost publikovat v Bráně DTS vše, co souvisí s prevencí sociálně patologických jevů.


Uvítáme nové spolupracovníky a partnery v této oblasti. Jde například o aktualizaci Rozcestníku prevence na adrese r-prevence.dts.cz a pro další publikování na adrese prevence.dts.cz.


Chtěli bychom v Bráně DTS pokračovat i v nápomoci přeshraniční spolupráci, která se během realizace projektu Prevence v Trojzemí ukázala jako možná a přínosná. Informace budou postupně publikovány také na adresách e-projekt.dts.cz a luzice.dts.cz.


Mnoho úspěchů v další práci všem preventistům přeje a na další spolupráci se těší také Jiří Týř, provozovatel Brány DTS.-------------------------------------------------------------------------------

Fotografie jsou ke všeobecné volné dispozici.


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Eva Millerová, MŠMT ČR
Alena Švejdová, OkU Liberec
Angelika Daniel, Saské ministerstvo pro mládež a rodinu
Závěry ze semináře
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux