suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:21:11

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

23.9.2001 - Prevence - Jiří Týř jun.
Chtít, umět a moci
V nových krajích České republiky se formují nové krajské vzdělávací soustavy. Zajímavým příspěvkem ke zlepšení jejich záběhu byl mezinárodní seminář Prevence v Trojzemí na Liberecku. Více je v článku k této anotaci (klik na nadpis).
Chtít, umět a moci .... Wollen, können und dürfen

V němčině jsou to takzvaná způsobová slovesa. Vyjadřují podmínky k dosahování cílů.

V nových krajích dochází právě k převodu kompetencí a zodpovědnosti za školství. Předtím byly tyto komptence v resortních okresních školských úřadech a na ministerstvu školství. Dnes a zítra budou většinu školských záležitostí záležitostí rozhodovat kraje.

Nové krajské vzdělávací soustavy jsou v záběhu a jde nyní o to, aby se zaběhly dobře. Jde o to, aby ti, kdo chtějí, vědí a umějí také mohli.

Aby ti, kdo umějí a chtějí také mohli, musejí se umět dohodnout nejen mezi sebou, ale také s institucemi a organizacemi v kraji, republice i v zahraničí. Musejí mít příležitost sejít se, diskutovat, poznat se, navázat kontakty a zahájit spolupráci.

Toto vše bylo cílem Mezinárodního semináře Prevence v Trojzemí Nisa. Jako téma modelového setkání byla zvolena prevence nežádoucích sociálních jevů. Je to totiž téma zasahující nejen školství, ale i další oblasti. Toto téma dalo příležitost k mnohostrannému setkání a navození spolupráce uvnitř školské soustavy Liberecka a k navození republikové a přeshraniční spolupráce.

V následující řadě Šuplíkových příspěvků se budete moci postupně podrobněji seznámit s tímto zajímavým pokusem.

V Šuplíku Brány DTS mohou publikovat všichni účastníci semináře a také pedagogická, žákovská, rodičovská i institucionální veřejnost.

PaedDr. Jiří Týř, Didakticko-technický servis
provozovatel internetové Brány DTS
předseda přípravného výboru semináře

Kontakt:
e-mail: tyr@dts.cz telefon: 482 756 333 nebo 603 162 337
Adresa: Jiří Týř - DTS, Žitavská 673, 463 34 Hrádek nad Nisou

Fotografie Jiří Týř. Fotografie jsou volně k dispozici pro nekomerční využití.


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Eva Millerová, MŠMT ČR
Alena Švejdová, OkU Liberec
Angelika Daniel, Saské ministerstvo pro mládež a rodinu
Závěry ze semináře
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Seminarbeschlüsse
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Okresní úřady končí - protidrogová prevence nikoli

Komentáře:
Přidat komentář
Dopsat
chtít, umět, moci
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux