suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:22:29

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

22.9.2001 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Mezinárodní pracovní seminář o prevenci nežádoucích sociálních jevů proběhl 20.-21.9.2001 v Hrádku nad Nisou. Uspořádal ho Liberecký kraj, okresní úřady Liberecka a město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Setkání mělo nejen pomoci řešit odborný problém, ale také napomoci formování nové krajské vzdělávací soustavy na Liberecku.
LIBEREC / HRÁDEK NAD NISOU - Primární prevence sociálně patologických jevů s důrazem na protidrogovou problematiku byla tématem mezinárodního semináře s názvem Prevence. trojzemí.cz, jenž uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci s okresními úřady Liberecka za přispění Nadace Friedricha Eberta. Šlo o první větší akci svého druhu v České republice. Jednalo se v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou. O cíli semináře informuje předseda přípravného výboru PaedDr. Jiří Týř.

"Jedním cílem semináře bylo dát všem účastníkům i veřejnosti přehled o institucích působících při prevenci sociálně patologických jevů, umožnit osobní setkání jejich představitelů s učiteli základních a středních škol a center volného času. Šlo o nalezení možností spolupráce nejen v kraji, ale i přes hranice. Druhým, neméně důležitým cílem setkání bylo ukázat na modelovém příkladu, že kdo chce a umí něco pro školství dělat také může. Šlo také o ukázku, že i pro mezinárodní spolupráci lze v nových krajích získat prostředky a podporu."

Semináře se zúčastnilo 76 učitelů, odborníků, pracovníků státní správy a různých institucí z Česka (63), Německa (11) a Polska (2). Na přípravě akce také spolupracovali pracovníci Ministerstva školství ČR a partnerských ministerstev ve Svobodném státu Sasko.

Liberecká okresní protidrogová koordinátorka Mgr. Alena Švejdová, členka přípravného výboru semináře uvedla: "Na semináři je podle mého názoru nejdůležitější možnost setkání a následné umění vzájemné komunikace. To je nejdůležitější podmínkou pro účinnou spolupráci všech institucí zabývajících se primární prevencí."

K tématu semináře, o jehož přípravě byly informace veřejněny od začátku června na česko-německé internetové stránce http://www.trojzemi.cz/prevence, řekl Mgr. Jaroslav Poláček, místostarosta Hrádku nad Nisou a předseda školského výboru libereckého krajského zastupitelstva: "Otázka může znít, proč právě seminář o primární protidrogové prevenci. Je na to jednoduchá odpověď - nejlepší metodou jak řešit problémy je se starat o to aby vůbec nevznikly. Dáme-li mládeži nejen znalosti, ale i chuť řešit problémy vlastními silami, nemusíme se nežádoucíh společenských jevů už tolik bát."

Výsledky semináře budou postupně zveřejňovány na internetu v Šuplíku Brány DTS. K fotografiím z průběhu semináře budou postupně účastníky semináře doplněny texty. Účastníci semináře tak mají možnost prezentovat v Šuplíku výsledky semináře veřejnosti. Podaří-li se získat další prostředky, bude tato prezentace dvojjazyčná. Česká a německá verze příspěvku budou stát vždy vedle sebe a budou tak moci sloužit i jako pomůcka pro vzájemné jazykové sbližování.

Výsledku budou pak uspořádány a s dalšími užitečnými informacemi budou v tištěné podobě distribuovány jako sborník do škol Libereckého kraje. Sborník v německé řeči nebude tištěn, bude však rovněž přístupný na Internetu spolu s českou verzí.

Fotografie v rubrice Prevence jsou volně k dispozici pro nekomerční využití.

Kontakt: PaedDr Jiří Týř, Hrádek nad Nisou, tel. 048/2836333, 0603 162337 e-mail: tyr@dts.cz, www.dts.cz


Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux