suplik.dts.cz   
22.10.2018 - 21:00:09

Svátek má Sabina   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

22.9.2001 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Závěry ze semináře
Jsou tvořeny výše uvedenými závěry pracovních skupin a závěry dohodnutými po jejich přednesení na závěrečném společném fóru.
Hlavní závěry:

Je nutné nadále se častěji scházet na krajské a přeshraniční úrovni k řešení konrétních otázek v užším kruhu. Širší setkání ke společnému hodnocení dosaženého a nedosaženého je třeba pořádat jednou za dva roky.

V rámci krajů je nutné vytvořit funkční systém pro primární prevenci a lépe jeho pomocí koordinovat aktivity v jednotlivých oblatech. K tomu je nutná politická objednávka kraje. Nutná je rovněž změna grantové politiky v ČR, což je nutné řešit na ministerské úrovni.

O vytvoření krajského koordinačního orgánu pro oblast prevence se slíbil zasadit předseda školského výboru krajského zastupitelstva Jaroslav Poláček.

Němečtí účastníci vyjádřili ústy paní S. Urban a pana D. Bonitze ochotu a vůli účastnit se práce v orgánu pro koordinaci v oblasti prevence. Spolupráce je možná nejen na úrovni obsahové a organizační. Německá strana může na společné projekty přispět i finančně.

Informační materiály pro prevenci musejí být názorné, srozumitelné a musejí se efektivně dostávat k celé populaci nejen v podobě tištěné, ale i například na Internetu. Významná je i spolupráce s médii.


Příbuzné články:
Závěry z diskuse pracovních skupin
Závěry z diskuse pracovní skupiny III
Závěry z diskuse pracovní skupiny II

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux