suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:56:45

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

11.1.2002 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Liberecký kraj vydal ve spolupráci s Bránou DTS sborník o primární prevenci. Kromě zpravodajství z mezinárodního semináře obsahuje sborník kapitoly Adresář prevence a Prevence na internetu. Každá škola a školské zařízení v kraji dostane dva kusy této pomůcky. Partnery vydání sborníku a této webové stránky jsou MŠMT ČR a česko-německý Fond budoucnosti.
LIBEREC / HRÁDEK NAD NISOU - Výsledky podzimního semináře s názvem Prevence v Trojzemí, praktické informace k práci s nežádoucími společenskými jevy na internetu a adresář institucí zabývajících se touto tematikou v Libereckém kraji přináší sborník, který vychází v těchto dnech. Sborník s názvem Prevence v Trojzemí vydává Liberecký kraj ve spolupráci s Bránou DTS a za aktivního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (českého ministerstva školství), Nadace Friedricha Eberta, a Česko – německého fondu budoucnosti.

V redakční radě sborníku jsou zástupci státní správy, samosprávy a odborné veřejnosti Liberecka.

Sborník je rozdělen do tří částí. V první jsou diskusní příspěvky tří účastníků mezinárodního semináře, který se uskutečnil září 2001 v Hrádku nad Nisou. V plném znění jsou uvedeny zásadní příspěvky: příspěvek MUDr. Evy Millerové z ministerstva školství a příspěvek Angeliky Daniel ze saského ministerstva pro školství a rodinu. Na tyto příspěvky navazuje Strategie protidrogové politiky doplněná o potřeby Libereckého kraje vypracovaná Mgr. Alenou Švejdovou z OkÚ Liberec. Tyto příspěvky, závěry ze semináře i podrobnější obrazové zpravodajství byly již zveřejněny i v Bráně DTS a budou zde průběžně doplňovány i o to, co do již hotového sborníku nelze dát.

Také zbývající dvě části sborníku mají již svou úplnější, aktuálnější a živou internetovou obdobu:

V druhé části sborníku je Adresář prevence - kontakty doplněný seznam hlavních institucí a organizací, které se na území celého Libereckého kraje zabývají primární prevencí sociálně patologických jevů. Internetový adresář prevence je nově zřízen na http://a-prevence.dts.cz. Jeho výchozí jednoduché zápisy mohou být průběžně aktualizovány a doplňovány. Prezentované instituce tak vlastně získají své jednoduché internetové stránky v dobře navštěvované Bráně DTS.

Ve třetí, praktické, části Prevence na internetu najde čtenář velmi potřebné a konkrétní rady, jak s problematikou primární prevence pracovat na internetu. K doplnění sborníku o tuto kapitolu vedl rovněž fakt, že každá vytištěná informace je v okamžiku kdy se dostane čtenáři do rukou zastaralá. Internet nabízí nevídané možnosti, jak si rychle vyměňovat zkušenosti, přináší nejrychleji nejnovější poznatky a informace, které jsou v této oblasti velmi důležité.
Internetovou obdobou třetí části sborníku je rubrika Prevence v oddílu Životní styl rozcestníku Brány DTS. Partnerem této rubriky na http://r-prevence.dts.cz je Česko-německý fond budoucnosti.

Sborník Prevence je pomůckou, která má být nejen dokumentem, Má být také metodickou pomůckou, jak lze organizovat setkávání odborníků se zastupiteli a úředníky a využívat přitom účelně internet. Sborník vychází v nákladu tisíc pět set kusů. Dva výtisky dostane každá škola a každé školské zařízení v Libereckém kraji a zbytek bude dán institucím a organizacím.

Vydání sborníku a jeho distribuce je načasováno na začátek letošního postupného zavádění internetu do českých škol. Nyní jde o to, aby se do praktické práce nejen na internetu zapojila co největší část odborné a učitelské veřejnosti. V rámci připravované krajské koncepce vzdělávací soustavy se právě se jedná o návazné akci, při nichž by v únoru až červnu měli s učitelé v celém kraji postupně začínat používat internet ke své každodenní práci.


Další informace:

Ing. Eva Bartoňová, zástupce hejtmana Libereckého kraje pro školství, tel. 048/ 5226423 nebo 048/ 5226424

RNDr. Robert Gamba, vedoucí Odboru školství a mládeže libereckého Krajského úřadu tel. 048/ 5101872

MUDr. Eva Millerová, Odbor pro práci s mládeží MŠMT ČR

Mgr. Jaroslav Poláček, předseda školského výboru zastupitelstva Libereckého kraje, místostarosta Hrádku nad Nisou. Tel. 048/ 5140193

Mgr. Alena Švejdová, protidrogový koordinátor OkÚ Liberec, Telefon 048/ 5244165

PaedDr. Jiří Týř, Didakticko-technický servis Hrádek nad Nisou, provozovatel školského portálu Brána DTS na http://www.dts.cz tel. 048/ 2836333 nebo 0603 162337

Irina Wutsdorff, Česko-německý fond budoucnosti, Praha


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Eva Millerová, MŠMT ČR
Alena Švejdová, OkU Liberec
Angelika Daniel, Saské ministerstvo pro mládež a rodinu
Závěry ze semináře
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Okresní úřady končí - protidrogová prevence nikoli

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux