suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:14:04

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

6.4.2002 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Koncem února byl 280 metodikům primární prevence v Libereckém kraji dán Odborem školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje a Pedagogickým centrem Liberec dotazník ke zjištění, jak využívají při práci internet. Seznamte se s výsledky výzkumu.
Cílem výzkumu bylo zjistit podmínky a potřeby k účelnému využívání internetu odborně zaměřených učitelů prostřednictvím dotazu u odborně aktivní skupiny učitelů – metodiků primární prevence.

Výzkum byl zpracován Didakticko-technickým servisem v Hrádku nad Nisou ve spolupráci s okresním protidrogovým koordinátorem OkÚ Liberec.

Respondenti odpovídali na šest otázek: Zda, kdy, k čemu a za jakých podmínek používají internet, na otázku, jak se internet používá v jejich škole a zda by jako metodici prevence měli zájem o tématický kurs Prevence na internetu.

Z téměř tří set (280) rozeslaných dotazníků se začátkem března včas vrátilo 94 vyplněných. Z těchto dotazníků vyplynulo pro cílovou skupinu respondentů - metodiků primární prevence následující:


1. 70 % respondentů nějak a někde využívá alespoň jednou měsíčně internet (sebevzdělávání, výuka, získávání všeobecných informací, zábava, komunikace) (66/94). Není to vždy na pracovišti.

2. K získávání všeobecných informací používá internet 50 % respondentů (47/94).

3. Pro svůj vyučovací předmět nebo odbornost využívá internet 45 % respondentů (42/94).

4. Pro vlastní sebevzdělávání využívá internet 38 % respondentů (36/94).

5. Ke komunikaci (např. el. pošta) používá internet 27 % respondentů (25/94).

6. O tématický kurs Prevence na internetu by mělo zájem 57 % respondentů (54/94).


Tyto odpovědi ukázaly, že o internet je mezi respondenty zájem. Ukázaly také mimo jiné i to, že nedostatečná vybavenost škol vede někde na jedné straně k tomu, že internet ve škole používá někde např. jen ředitel nebo učitelé informatiky a na druhé straně učitelé s odborným zájmem přistupují / musejí zatím přistupovat na internet také jinde než ve škole.

Častý požadavek je, aby učitelé měli k dispozici internet nejen v učebně, ale také např. ve sborovně nebo kabinetu.

Další otázky směřovaly k učitelům a žákům všeobecně:

7. Podle názoru respondentů využívá někdo z učitelů ke své práci internet v 76 % škol (71/94).

8. Podle názoru respondentů využívá někdo z učitelů internet k sebevzdělávání a zvětšování své odbornosti v 31 % škol (29/94).

9. Podle názoru respondentů využívají žáci internet ke studiu v 38 % škol (36/94).


Tolik základní výsledky výzkumu. Lze z nich lze udělat více dalších závěrů. Pro Bránu DTS jsou významné některé z nich:

• Ukazuje se, že přes kritizovaný stav internetové gramotnosti a vybavenosti škol je u odborně zaměřených učitelů zájem o internet značný. Pro tvořivé učitele – odborníky ve svém oboru chce Brána poskytovat vhodné informační a publikační prostředí.

• Pedagogickou tvořivost (tj. všeobecně prospěšnou seberealizaci učitelů ve své odbornosti) je nutné podporovat po všech stránkách. S odbornými skupinami pedagogů a pedagogickými iniciativami musí přitom spolupracovat jak Pedagogická centra (tj. rezortní organizace pro další vzdělávání pedagogů), tak i zaměstnavatelé, tj. odbory školství krajských úřadů, a další instituce a organizace.

• Výše uvedenému by měl být přizpůsoben program zavádění informačně komunikačních technologií do každodenního života, hodnotící, mzdový, rozpočtový a grantový systém v resortu školství, státní správy a samosprávy. Významná je tu i spolupráce se soukromou podnikovou sférou.

V Libereckém kraji jsou pro podporu pedagogické tvořivosti, zdá se, dobré výchozí podmínky. V budoucnu jde o to, aby se optimálně využívaly. Brána DTS tomu chce dál napomáhat.

Hrádek nad Nisou 4.3.2002


Kontakt:

PaedDr. Jiří Týř, Didakticko-technický servis Hrádek nad Nisou, telefon 0603 162337, e-mail: dts@dts.cz , http://www.dts.cz


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux