suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:20:14

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Přidat článek
Všechny články

Šuplík > Prevence

Nyní jste v oddílu a můžete vložit nový článek. Nové články vítáme. Jsou zveřejňovány po redakčním posouzení.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<< Listování  >>
Všechny články:

Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Das internationale Arbeitsseminar zum Thema Prävention der unerwünschten Sozialerscheinungen hat am 20.-21.9.2001 in Hrádek nad Nisou stattgefunden. Es wurde aus Anlass des Kreises Liberec, der Bezirksämtern in Liberec und der Stadt Hrádek nad Nisou in Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert Stiftung veranstaltet. Das Treffen sollte nicht nur bei der Lösung des fachlichen Problems Hilfe leisten, sondern auch die Gestaltung des neuen Bildungssystems im Kreis Liberec unterstützen (Klicken auf den Titel).
Wollen, Können, Dürfen
In den neuen Landkreisen in Tschechien formen sich neue Kreisbildungssysteme. Ein interessanter Beitrag zur Verbesserung ihrer Einlaufphase war ein internationales Seminar zur Prävention im Dreiländereck in der Liberecer Region. Nähere Informationen befinden sich weiter (Klicken auf den Titel).
Chtít, umět a moci
V nových krajích České republiky se formují nové krajské vzdělávací soustavy. Zajímavým příspěvkem ke zlepšení jejich záběhu byl mezinárodní seminář Prevence v Trojzemí na Liberecku. Více je v článku k této anotaci (klik na nadpis).
Stručná zpráva z Bedřichova
Stručná zpráva ze setkání členů Okresní protidrogové komise v Liberci a jejich spolupracovníků s komunálními a regionálními představiteli
Okresní úřady končí - protidrogová prevence nikoli
Nová organizační struktura protidrogové politiky a trendy prevence. To bylo hlavní téma poslední konference Okresního úřadu v Liberci v této oblasti. Práce bude pokračovat na krajské úrovni. Přinášíme komentovanou fotoreportáž z této akce.
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Mezinárodní pracovní seminář o prevenci nežádoucích sociálních jevů proběhl 20.-21.9.2001 v Hrádku nad Nisou. Uspořádal ho Liberecký kraj, okresní úřady Liberecka a město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Setkání mělo nejen pomoci řešit odborný problém, ale také napomoci formování nové krajské vzdělávací soustavy na Liberecku.
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Kliknutím na nadpis otevřete stránku s komentovanými obrázky (šíře 400 pixelů).
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Liberecký kraj vydal ve spolupráci s Bránou DTS sborník o primární prevenci. Kromě zpravodajství z mezinárodního semináře obsahuje sborník kapitoly Adresář prevence a Prevence na internetu. Každá škola a školské zařízení v kraji dostane dva kusy této pomůcky. Partnery vydání sborníku a této webové stránky jsou MŠMT ČR a česko-německý Fond budoucnosti.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Koncem února byl 280 metodikům primární prevence v Libereckém kraji dán Odborem školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje a Pedagogickým centrem Liberec dotazník ke zjištění, jak využívají při práci internet. Seznamte se s výsledky výzkumu.
Závěry z diskuse pracovních skupin
Druhý den se pracovalo ve skupinách. První, nejpočetnější skupinu vedl Jiří Vacek. V úvodu zde byl představen program PhDr. Faláře (výzkum sociálního klimatu). Skupina přispěla také návrhem na vytvoření krajského koordinačního orgánu pro prevenci negativních sociálních jevů. Ve druhé skupině Michala Struny se přátelsky diskutovalo o problematice prevence na školách v Česku, Německu a Polsku. Diskutující navázali konkrétní osobní a pracovní kontakty. Třetí skupina Aleny Švejdové se věnovala systematizaci problematiky, cílům a podmínkám prevence v Libereckém kraji.
<< Listování  >>
| 0 | 10 |
Celkem položek: 20
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux