suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:09:09

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

8.4.2004 - Umění a kultura - PaedDr. Jiří Týř
Velikonoční neděle v Lužici: Lužičtí velikonoční jezdci
Kolem 1200 svátečně oděných Lužických Srbů se o Velikonoční neděli vydává na procesí putující se zpěvem od vesnice k vesnici. Jde o katolická jezdecká procesí v Horní Lužici, pro něž zapůjčují koně i evangelíci z Dolní Lužice. Mnoho návštěvníků přitom shlédne další pozoruhodnosti. Fotografická reportáž.

Procesí velikonočních jezdců v Budyšíně pocházelo kolem jedenácté dopolední hodniny také kolem nákupního střediska stojícího na místě původního Srbského domu, který nacisté zničili v posledních dnech druhé světové války.


Jezdci projíždějí ulicemi zaplněnými místními občany a turisty. Čekající na mostě přes Sprévu měli hezký výhled na historický Budyšín. Na svahu vedle mostu v neděli odpoledne soutěží děti v koulení kraslic.


Procesí vyjíždějí od kostela, který třikrát objednou, než se vydají na další cestu.


Zkušení jezdci často nepotřebují zpěvník.


Jízdy se smějí účastit jen svátečně odění muži od 15 let. Prvojezdci jsou ozdobeni myrtovou ozdobou.


Turisté nečekají procesí jen v Budyšíně a vesnicích. Čekají i podél cest mezi jednotlivými vesnicemi. Na snímku je procesí jdoucí z Chrosčic. Na tomto snímku se setkaly čtyři symboly: větrná elektrárna (symbol moderní doby), procesí jezdců (symbol kultivované tradice), bílé korouhve vedle červených (symbol hrdosti a vytrvalosti Lužických Srbů - Bílé korouhve si udělali, když jim před více než 200 lety byly červené den před jízdou zabaveny, aby nemohli jet). Čtvrtým symbolem je silniční tabule ukazující, že průvod jede z Chrosčic, vesnice, které hrozí zrušení moderní lužickosrbské školy jen proto, že tam chybí tři žáci v jedné třídě, aby mohla pokračovat. Byrokrati zkrátka v ani Sasku nevymřeli. Věříme, že Lužičtí Srbové vytrvají i v tomto případě a chceme jim v tom pomáhat.

Na tutym foće widźimy procesion jutrownych jěcharjow po puću z Chrósćic do Pančic. Štyri symboly su so tu zetkałe: moderny wětrnik (symbol noweje doby), procesion jěcharjow (symbol kultieěrowaneje tradicije), běłe cyrkwinske chorhoje pódla čerwjenych (symbol hordosće a wutrajnosće Serbow). Te běłe sej před dwěmaj lětstotkomaj zhotowichu, jako jim cyrkwinska wyšnosć čerwjene chorhoje sćaza a procesion zakaza. Štwórty symbol je dwurěčna tafla při dróze, kotraž
pokazuje, zo procesion jědźe ze Chrósćic, z teje serbskeje wjeski, hdźež bu šula typa A začinjena jenož z teje přičiny, zo falowachu tři šulerjo 5. lětnika. Byroktatija w Sakskej njeje hišće wotemrěła. Wěrimy, zo Serbja tež tutón zadźěwk přetraja. Chcemy jim w přichodźe pomhać...O polední přestávce jsou koně ve dvorech. Po odpočinku se jezdci vydávají na další cestu.


Dlouhý proud jezdců je sledován mnoha přihlížejícími i v malých vesnicích.

Cestu za procesími jezdců využívají o Velikonoční neděli návštěvníci ke shlédnutí dalších pozoruhodností z domoviny Lužických Srbů:


Srbský dům v Budyšíně. Byl postaven po válce svépomocí srbské mládeže na jiném místě v centru Budyšína.


V kulturním středisku Srbského domu jsou ukázky literatury, výtvarného umění a informační materiály pro návštěvníky.


O Velikonocích je tu k vidění i zdobení kraslic různými technikami.

Fotografoval J. Týř, 2003


Příbuzné články:
Velikonoce - ukázky zdobení kraslic
Zdobení kraslic škrabáním
Kraslice Lužických Srbů, popis zdobení kraslic voskem
Kraslice návštěvníků Brány DTS
Velikonoce u Lužických Srbů
Velikonoční neděle v Lužici: Lužičtí velikonoční jezdci

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux