suplik.dts.cz   
22.10.2018 - 02:52:31

Svátek má Sabina   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

23.10.2002 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
Přeshraniční spolupráce s dětmi a mládeží - Konference k projektu GÜSA
Více než 30 pedagogů z Česka, Německa a Polska se sešlo na Vysoké škole Zittau/Görlitz na konferenci k projektu GÜSA. Cílem konference nebyly jen informace o možnostech a probíhajících aktivitách. Hlavním cílem bylo nalezení konkrétních námětů přeshraniční spolupráce mládeže jako důležité oblasti procesu evropského sbližování. Přinášíme obrazovou reportáž z tohoto jednání.
Úvodní referáty přednesli paní Prof. Dr. Erika Steinert (Cíle a aktivity projektu GÜSA ) a pan J. Timm (Jak EU podporuje mezinárodní spolupráci mládeže - jaké možnosti a projekty jsou nám k dispozici).Následovalo netradičně pojaté třídílné pracovní jednání moderované paní C. Rückholz z Postupimi.

Účastníci nejpve ve čtyřech pracovních skupinách formulovali kritiku současného stavu a určili tím možná témata. Pak se pomocí vize přenesli do budoucnosti a měli za úkol popsat budoucí ideální stav nejen slovy, ale i posunky a tancem.


Po fázi kritiky a vize ideálna následovala formulace konkrétních projektů. Postup se ukázal jako účinný - bylo vytvořeno více než 20 projektů, které budou realizovány nebo zahájeny ještě letos.Konference byla simultánně tlumočena ve všech třech jazycích - tlumočníci v akci.


Prof. E. Steinert při závěru pracovního jednání


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Závěry ze semináře
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Seminarbeschlüsse

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux