suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:13

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

8.4.2004 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
Konference Hranice mezi námi - hranice v nás ...
HRÁDEK NAD NISOU: Mezinárodní konferencí Hranice mezi námi - hranice v nás byly v Hrádku nad Nisou začátkem dubna zahájeny oslavy vstupu Česka a Polska do EU. Konferenci uspořádal Svazek měst Bogatynia, Hrádek nad Nisou a Žitava - Malý trojúhelník a Euroregion Nisa.
Konference se kromě starostů měst a zástupců Euroregionu Nisa zúčastnili hosté ze všech tří zemí Trojzemí Nisa. Byl mezi nimi i zástupce evropské delegatury v ČR pan Ruud van Enk.


Prof. Ina-Beate Groovořila v úvodním vpříspěvku o dosavadní spolupráci tří měst v Malém trojúhelníku. Václav Jakl z Euroregionu Egrensis seznámil přítomné ze zkušenostmi s uskutečňováním projektu Krajinné výstavy, který přispívá i tvorbě infrastruktury na Chebsku.

Polská strana pak prezentovala rozpracovaný společný rozvojový plán měst Malého trojúhelníku, který má být vypracovaný firmou Regioplan Wroclaw do května 2005.

Jeho důležitou částí je například projekt mezinárodní průmyslové zóny, o němž promluvil vedoucí odboru hospodářství z magistrátu města Žitava Dr. Holger Knüpfer. Důležitá je především budoucí konkurenceschopnost této průmyslové zóny. Nelze jí dosáhnout jen výhodami pro investory. Důležité bude i vzdělání, kvalifikovanost lidí v oblasti. Pro utváření mezinárodní průmyslové zóny bude začátkem května založena společná provozní společnost .

Další významnou věcí je výstavba mezinárodní silnice by měla pomoci přivést další investory.

Ruud van Enk. ve svém vystoupení připomněl, že Evropská unie podporuje projekty v ČR od roku 1990 a vstupem Česka do EU tato podpora nekončí. Začínají naopak možnosti využívání dalších zdrojů EU. Ruud van Enk však upozornil na nutnost umět tyto prostředky využít. Jde přitom především o kvalitu předkládaných projektů, jejich systémovou provázanost s regionem a o dobrou spolupráci všech organizací v dané oblasti.

Ve více příspěvcích se na konferenci vyskytlo téma přeshraniční spolupráce ve vzdělávání. O trojstranné spolupráci organizací nejen pri při vzdělávání hovořil například bogatyňský místostarosta Z. Szatkowski a hrádecká zástupkyně starosty H. Zimmermannová.


Jako dobrý základ budoucí spolupráci ve školství byl na konferenci prezentován společný projekt tří škol tří států Trojzemí s názvem Učení a hraní v Euroregionu. Uskutečňuje se v Hrádku n. N., Žitavě a Bogatyni s podporou ze vzdělávacího programu EU Socrates.

Třístranné spolupráci ve vzdělávání mládeže a dospělých by mělo v budoucnu přispět Informačně vzdělávací centrum v rekonstruovaném objektu Starého dvora v Hrádku nad Nisou.


Příbuzné články:
Právo a Evropská unie
EUROSKOP - oficiální stránky MZV ČR o Evropské unii
Instituce EU
Projekt Prevence v Trojzemí
Socrates: Třístranný sportovní den v Žitavě
Socrates: Den bez výuky v Bogatyni
Socrates: Předvánoční setkání v Hrádku nad Nisou
Vzdělávací program EU Socrates: Setkání učitelů v německé Žitavě
Vzdělávací program EU SOCRATES
Sokrates: Učení a hraní v euroregionu
COMENIUS WEEK

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux