suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:39

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

16.4.2004 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
Euroklub CEI Hospodářské komory ČR: Příležitosti pro české podnikatele v Německu
Seminář s názvem Výzvy a příležitosti pro české podnikatele na německém trhu po vstupu ČR do Evropské unie se uskutečnil v pražské budově Hospodářské komory ČR 15. dubna 2004. Jeho cílem bylo dát malým a středním podnikatelům z Čech a Německa možnost vzájemně se setkat a poznat, získat informace a navázat kontakty pro budoucí spolupráci v podmínkách EU.
Po úvodních vystoupeních J. Moravcové a I. Voleše z Centra pro evropskou integraci a zahraničního odboru HK ČR se ujal slova H. R. Meinel, předseda drážďanské pobočky spolupořadatelské Wirtschaftsrat Deutschland. Jeho příspěvek na téma Historické kořeny česko-saské spolupráce ukázal, že tradice více než tisícileté oboustranně výhodné spolupráce je dobré východisko pro další posílení česko-saské spolupráce po vstupu Česka do EU. 15. duben by se měl stát pro budoucnost česko-saským obchodním dnem.


R. von Voss z berlínské centrály Wirtschaftsrat Deutschland připoměl hlavní hospodářské důvody utváření Evropské unie a připoměl, že Evropa nepřežije asijskou konkurenci, nesjednotí-li se na konkurenceschopném modelu fungování svého hospodářství. Pozval přítomné na konferenci, kteráse k tomuto tématu uskuteční v Berlíně začátkem května. (6. - 9.5.2004)


Ředitel zahraničního oddělení HK ČR E. Laczó seznámil přítomné s projektem Strategické partnerství, který má umožnit českým malým a středním podnikům najít stabilní a spolehlivé strategické partnery v zahraničí. Vedle kapitálu a informací je to třetí hlavní podmínka pro fungování perspektivních malých a středních podniků na evropském trhu.

Před diskusí vystoupil ještě A. Braun, německý advokát žijící v Praze. K tématu Zkušenosti s podnikáním českých firem v SRN uvedl konkrétní příklady chyb, kterých se může při vstupu na zahraniční trh český podnikatel dopustit. Mimo jiné doporučil například věnovat velkou pozornost obsahu a jazykové stránce smluv a dodržovat v obchodní praxi jejich ujednání. Neporozumění nebo lehkovážnost vedoucí k nedodržení smluv mívá vážné následky pro obě strany.

Následovala diskuse, v níž se pokračovali i při malém pohoštění s číší vína na závěr setkání.


Simultánně tlumočeného semináře se zúčastnilo kolem čtyřiceti německých a mnohem více českých účastníků.


Příbuzné články:
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Didakticko-technický servis
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Velikonoce u Lužických Srbů
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - "Die Lausitz und die EU"
Konference Hranice mezi námi - hranice v nás ...
Euroklub CEI Hospodářské komory ČR: Příležitosti pro české podnikatele v Německu

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux