suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:10:44

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

1.5.2004 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
Trojzemí: Oslavy rozšíření EU
Malý trojúhelník, svazek tří měst Bogatynia - Hrádek n. N. - Žitava. Na Trojzemním styku hranic Česka, Německa a Polska se uskutečnily v pátek 30.4. a sobotu 1.5.2004 jedny z nejvýznamnějších oslav vstupu deseti nových států do EU.


V místě styku tří hranic byly postaveny tři provizorní mosty přes hraniční Nisu.V okolí byla na území všech tří států připravena zařízení pro dvoudenní oslavy na jinak nevybaveném místě pobřežních luk Nisy. Na tomto snímku je vidět památník na vstup do EU postavený polskou stranou a část areálu pro oslavy na německé straně.


V pátek odpoledne se uskutečnilo ve stanu na německé straně slavnostní veřejné zasednání Rady svazku tří měst Malého Trojúhelníku s doprovodným programem.
Na závěr zasedání zazpíval pěvecký sbor žáků polské základní školy z Porajowa Ódu na radost, hymnu Evropské unie a následovalo vystoupení smyčcového orchestru z Německa.
Po celé dva dny probíhala v celém areálu Trojzemí četná kulturní vystoupení. Na snímku je vystoupení folklórního souboru Lužických Srbů, nejmenšího slovanského národa žijícího v Německu.
O půlnoci se na Trojzemí rozhořel ohňostroj a nálada okamžiku rozšíření EU připomínala oslavy příchodu nového roku.V sobotu dopoledne se uskutečnily i další oslavy v okolí. Na snímku jsou účastníci 10. tradičního prvomájového výstupu na Popovku. I zde bylo rozšíření EU hlavním tématem.Odpoledne přišli na Trojzemí předsedové vlád Česka, Německa a Polska s komisařem pro rozšíření EU.Večerní program z žitavského náměstí přenášela německá televize MDR. Vystoupili tu H. Vondráčková a J. Korn.


Příbuzné články:
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Didakticko-technický servis
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Velikonoce u Lužických Srbů
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - "Die Lausitz und die EU"
Konference Hranice mezi námi - hranice v nás ...
Euroklub CEI Hospodářské komory ČR: Příležitosti pro české podnikatele v Německu
Sachsen - Böhmen : Was verbindet uns? - Co nás spojuje?
Výzvy a příležitosti pro malé a střední podnikatele po vstupu Česka do EU
Malý Trojúhelník - centrum oslav vstupu ČR do Evropské unie
Trojzemí: Oslavy rozšíření EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux