suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:18:45

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

10.1.2005 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
NA HRÁDECKÉ KRISTÝNĚ O CENTRU VZDĚLANOSTI TROJZEMÍ
TROJZEMÍ - HRÁDEK NAD NISOU – EUROREGION NISA: Necelých tisíc metrů od trojmezního styku hranic tří států se v sobotu 8. ledna 2005 sešlo na hrádecké Kristýně více než třicet účastníků tradičního novoročního přátelského setkání. Vedle českých účastníků byli na setkání též Lužičtí Srbové z Budyšína a polští přátelé z Bogatyně. Tématem neformální debaty byla spolupráce školské soustavy se systémem sociální péče v Libereckém kraji a Euroregionu Nisa a tématem byla i přeshraniční spolupráce v těchto oblastech.


Po novoročním přípitku a neformálním přátelském představení se většina přítomných vyslovila k euroregionální spolupráci ve vzdělávání a sociální oblasti. Z neformální diskuse vyjímáme:

• Starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta se zmínil o Centru vzdělanosti Trojzemí - připravovaném hrádeckém místním centru vzdělanosti. Toto centrum by jako součást Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) mohlo mít důležitý význam pro přeshraniční působnost CVLK. Je to dáno polohou Hrádku a jeho dosavadními zkušenostmi.

• Jeho slova potvrdil o chvíli později místostarosta Bogatyně Zbigniev Szatkowski a nabídl přitom možnost uspořádat další setkání také na polské straně. Seznámil účastníky se záměrem uskutečnit trojnárodnostní výuku na jedné z velmi dobře vybavených polských škol u Trojmezí.

• Eva Bartoňová, která měla v uplynulém období v Libereckém kraji školství na starosti jako členka rady kraje, vyjádřila přání úspěchu těm, kteří v práci pokračují. Potvrdila také, že místní centra vzdělanosti by měla být také v místech, kde není střední škola a že Hrádek n. N. je např. vedle Harrachova a Hejnic asi jedním z míst, kde by takové centrum mohlo být co nejdřív i vzhledem k jeho potenciálu pro přeshraniční spolupráci.

• Pavel Branda z Euroregionu Nisa zdůraznil důležitost přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání i v oblasti hospodářského rozvoje. V této souvislosti se zmínil o možnosti spolupráce Euroregionu Nisa a CVLK s připravovanou přeshraniční průmyslovou zónou na Trojmezí.

• Ředitel největší liberecké střední školy Tomáš Princ hovořil o dalších možnostech spolupráce středních škol v Euroregionu. I jeho škola by o ni měla zájem.

• Eva Březíková z Krajské hospodářské komory Liberec přislíbila napomoci další spolupráci ve vzdělávací oblasti také tím, že KHK pomůže zprostředkovat prezentaci vznikajícího CVLK v německé a polské části Euroregionu Nisa.

• Maria Seifertová z Úřadu práce v Liberci ocenila CVLK jako jednoho
z významných budoucích partnerů, který může napomoci poslání jejího úřadu v zajišťování kvalifikovaných pracovníků.

• Václav Poštolka z Katedry geografie liberecké Pedagogické fakulty TUL hovořil o potřebě zapojení TUL do systému přípravy koncepce celoživotního vzdělávání v LK a o dalších možných modelech uskutečněných např. v Polsku, SRN, Nizozemsku a jinde.

• Vladimír Cvrček sdělil přítomným radostnou zprávu, že další vzdělávání učitelů bude součástí poslání CVLK.

• Ctirad Kučera z ústeckého Ústavu slovansko-germánských studií při ústecké pedagogické fakultě ocenil přínos Lužických Srbů ke vzájemnému sbližování lidí na slovansko-germánském rozhraní Evropské unie.

• Irena Komarnická z Bogatyně a Věra Týřová z Hrádku n. N. seznámily přítomné s již tříletou trojmezní spoluprací české, německé a polské školy v rámci projektu Sokrates.

• Chrastavký starosta, učitel Michail Canov ocenil dobrou spolupráci Chrastavy a Hrádku n. N.. Ta se traduje již od dob, kdy hrádeckým starostou byl Milan Faltus, který se setkání rovněž účastnil.

• Petra Koutecká a Vladimír Ort z krajského odboru školství informovali o práci na CVLK a o připravovaném semináři MŠMT k tvorbě dalších vzdělávacích projektů čerpajících z Evropského sociálního fondu.• Členové rady Libereckého kraje Karel Dolejší, Hana Mildeová a Vít Příkaský podali podrobnější informace o své působnosti a přislíbili být v mezích svých možností nápomocni systémovému spojení školské a sociální oblasti i přeshraniční spolupráci v těchto oblastech.

• Ředitel úseku rozvojových projektů liberecké Investorsko inženýrské společnosti, která právě dokončila studii proveditelnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, potvrdil, že většina námětů, které na setkání zazněly, je dobře realizovatelná v rámci připravovaného centra. Bude to vidět i ve zmíněné studii, která bude veřejnosti přístupná po jejím projednání v únorovém zastupitelstvu.

• Měrćin Völkel, předseda Matice srbské, lužickosrbské vědecké organizace vystoupil s velmi cenným námětem, že ke vzájemnému sblížení a lepší spolupráci v Euroregionu by mohlo napomoci také zařazení tématu Regionální dějiny do výuky na školách v Euroregionu. O Lužických Srbech i o tomto tématu diskutoval pak s Lubošem Kalousem, asistentem libereckého hejtmana.

• Ludmila Budarjová, předsedkyně Šulského towarstva, dobrovolné profesní organizace lužickosrbských učitelů informovala o lužickosrbském školství a možnosti spolupráce s lužickosrbskými učiteli.

Po procházce na břehu Kristýny byly upřesněny některé náměty z předchozí debaty. Přítomní se například shodli na tom, že bude dobré posílit spolupráci ve vzdělávací a sociální oblasti v rámci Euroregionu Nisa některými konkrétními činy v nejbližším období. Například je možné posílit vědomí, že v Trojzemí domovsky žijí čtyři národnosti. Česko-německo-polskou spolupráci je možné rozšířit také o spolupráci s lužickosrbskými učiteli (pozvat je například na setkání v Polsku, které by se mohlo uskutečnit v září). Je to možný námět pro projekt Sokrates nebo Intereg. Přípravné schůzky k projektu mohou probíhat od jara do léta. Jednou z těchto schůzek může být i letošní druhé Cyrilometodějské setkání, které se uskuteční začátkem prázdnin na Kristýně. Dále tu zaznělo, že by zřejmě byl i zájem o kurs polštiny v Hrádku n. N. a pro tento kurs by bylo dobré připravit základní slovník a jednoduchý přehled polské gramatiky v tištěné a internetové verzi.
Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně, které letos již popáté zorganizoval Jiří Týř, učitel z Hrádku n., byli kromě hrádeckého starosty Martina Půty také zástupce libereckého hejtmana Karel Dolejší a Jaroslav Makovička z projekčního týmu CVLK.

Hrádek n. N., 9.1.2005Kontakt: Jiří Týř, Didakticko-technický servis Hrádek n. N., o.s. Trojzemí cz, Hrádek nad Nisou, tel. 603 162 337, e-mail: jiri@tyr.cz


Příbuzné články:
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY VELIČINOVÝCH ROVNIC
EDISON ANEB VÝUKA FYZIKY, INTERNET A VÝCHOVA K TECHNICKÉMU MYŠLENÍ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY FYZIKY - OBRÁZKY ZE SEMINÁŘE JČMF
SEMINÁŘ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY VE VÝUCE FYZIKY NA ZŠ
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Didakticko-technický servis
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Velikonoce u Lužických Srbů
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - "Die Lausitz und die EU"
TROJZEMÍ.CZ - NA KRISTÝNĚ PŘÁTELSKY O EU
4. Novoroční přátelské setkání na Kristýně bylo o vzdělávání a EU
Konference Hranice mezi námi - hranice v nás ...
Euroklub CEI Hospodářské komory ČR: Příležitosti pro české podnikatele v Německu
Sachsen - Böhmen : Was verbindet uns? - Co nás spojuje?
Výzvy a příležitosti pro malé a střední podnikatele po vstupu Česka do EU
Malý Trojúhelník - centrum oslav vstupu ČR do Evropské unie
Trojzemí: Oslavy rozšíření EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux