suplik.dts.cz   
23.01.2018 - 05:03:01

Svátek má Zdeněk   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Přidat článek
Všechny články

Šuplík > E-projekt

Nyní jste v oddílu a můžete vložit nový článek. Nové články vítáme. Jsou zveřejňovány po redakčním posouzení.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<<  Listování  >>
Dalších 10 článků:

Socrates: Den bez výuky v Bogatyni
Druhé setkání škol zapojených v projektu Socrates se uskutečnilo počátkem listopadu 2002 v polské Bogatyni.
COMENIUS WEEK
V týdnu od 10.-14. listopadu 2003 probíhala ve všech evropských zemích zapojených do programu Socrates akce nazvaná "Týden Comenius". Cílem programu Comenius je snaha podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní výchovu ve školách. Bylo vyhlášeno několik témat, do kterých se mohly školy přihlásit. Naše škola si vybrala pohlednicovou akci. Cílem bylo zaslat pohlednici všem přihlášeným školám. Během týdne nám přicházely pohlednice s pozdravy ze všech koutů naší vlasti. Žáci naší školy kreslili při výtvarné výchově na svoje pohlednice pohledy s motivy Hrádku n. N. Myslím, že byly velmi zdařilé.
Socrates: Třístranný sportovní den v Žitavě
18. září 2002 se v německé Žitavě uskutečnilo první trojstranné setkání žáků a učitelů podle programu vzájemného setkávání Socrates.
Česko-německá spolupráce: Sběratelství
Přinášíme nabídku německých sběratelů a pozvánku k první společné akci.
Právo a Evropská unie
Odkaz na stránky s rubrikami: Harmonizační předpisy, Mezinárodní smlouvy , Normy ES, "Case law", Odkazy o EU: Oficiální zdroje, Neoficiální zdroje, EU aktivně, Studenti-Studentům.
Instituce EU
Odkazy na stránky MZV ČR: Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská ústřední banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů.
EUROSKOP - oficiální stránky MZV ČR o Evropské unii
Odkaz na stránky s rubrikami: Monitoring tisku, On-line referendum, Analýzy, komentáře a projevy, Soutěž, Publikace, Informace pro novináře, Záznam ze seminářů a tiskovek, Nejčastěji kladené dotazy, Historie EU, Konvent, Budoucnost EU, Instituce, Pilíře politiky, Členské státy, Kdo je kdo, Právo ES, Slovník pojmů, Další zdroje informací, Pracovní příležitosti v EU, ČR na cestě do EU Vztahy do r. 1990, Evropská dohoda, Příprava ČR na vstup, Jednání o vstupu, Adresář, Další zdroje informací, Dokumenty, Smlouvy, Přístupové partnerství, Národní program, Pravidelná zpráva EK, Poziční dokumenty, Přechodná období, Předvstupní hospodářský program. Co (ne)přinese vstup: Podnikateli, Studentovi, Spotřebiteli, Každému z nás.
Internetový portál Europa má už českou verzi
Začátkem května 2004 byl zahájen provoz části internetových stránek informačního portálu Europa v jazycích nových členských států. Nyní se překládají například právní předpisy EU a během května a června 2004 budou postupně přidávány další stránky přeložené do jazyků nových členů EU.
Malý Trojúhelník - centrum oslav vstupu ČR do Evropské unie
Města Bogatynia, Hrádek nad Nisou a Žitava leží v samém středu Euroregionu Nisa. V roce 2001 vytvořila tato tři města na pomezí Polska, Čech a Německa společný svazek Malý trojůhelník. V letošním roce se toto území stalo centrem oslav rozšíření Evropské unie.
Občanské sdružení Trojzemí.cz
Cílem sdružení je podpora vzdělávání a výchovy dětí a česko-lužicko- německo-polská přeshraniční spolupráce v kontextu zapojení Česka do Evropské unie.
<<  Listování  >>
| 0 | 10 | 20 | 30 |
Celkem položek: 32
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux