suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 02:24:16

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Přidat článek
Nejlepší články

Šuplík > E-projekt

Nyní jste v oddílu a můžete vložit nový článek. Nové články vítáme. Jsou zveřejňovány po redakčním posouzení.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<<  Listování  >>
Dalších 10 článků:

Občanské sdružení Trojzemí.cz
Cílem sdružení je podpora vzdělávání a výchovy dětí a česko-lužicko- německo-polská přeshraniční spolupráce v kontextu zapojení Česka do Evropské unie.
Vzdělávací program EU SOCRATES
Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES II plynule navazuje na výsledky první fáze programu a současně představuje nové aktivity a cíle. Program SOCRATES II klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Podprogramy mají názvy Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua a Minerva. Jejich popis najdete přímo na stránkách Socrata (klik na nadpis).
Vzdělávací program EU Socrates: Setkání učitelů v německé Žitavě
Podprogram vzdělávacího programu EU Socrates s názvem Comenius je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem programu Comenius je podpora evropské dimenze ve vzdělávání, výuka jazyků a mezikulturní výchova ve školách. Seznamte se s aktivitami jednoho z projektů tohoto programu (fotoreportáž).
Instituce EU
Odkazy na stránky MZV ČR: Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská ústřední banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů.
EUROSKOP - oficiální stránky MZV ČR o Evropské unii
Odkaz na stránky s rubrikami: Monitoring tisku, On-line referendum, Analýzy, komentáře a projevy, Soutěž, Publikace, Informace pro novináře, Záznam ze seminářů a tiskovek, Nejčastěji kladené dotazy, Historie EU, Konvent, Budoucnost EU, Instituce, Pilíře politiky, Členské státy, Kdo je kdo, Právo ES, Slovník pojmů, Další zdroje informací, Pracovní příležitosti v EU, ČR na cestě do EU Vztahy do r. 1990, Evropská dohoda, Příprava ČR na vstup, Jednání o vstupu, Adresář, Další zdroje informací, Dokumenty, Smlouvy, Přístupové partnerství, Národní program, Pravidelná zpráva EK, Poziční dokumenty, Přechodná období, Předvstupní hospodářský program. Co (ne)přinese vstup: Podnikateli, Studentovi, Spotřebiteli, Každému z nás.
Právo a Evropská unie
Odkaz na stránky s rubrikami: Harmonizační předpisy, Mezinárodní smlouvy , Normy ES, "Case law", Odkazy o EU: Oficiální zdroje, Neoficiální zdroje, EU aktivně, Studenti-Studentům.
Socrates: Předvánoční setkání v Hrádku nad Nisou
Předvánoční setkání žáků tří škol z česko-německo-polského Trojzemí.
Projekt Prevence v Trojzemí
Partnerství s EU nám umožňuje realizovat přeshraniční projekty. Projekt Prevence v Trojzemí měl napomoci formování vzdělávací soustavy v novém Libereckém kraji.
Česko-německá spolupráce: Sběratelství
Přinášíme nabídku německých sběratelů a pozvánku k první společné akci.
Socrates: Den bez výuky v Bogatyni
Druhé setkání škol zapojených v projektu Socrates se uskutečnilo počátkem listopadu 2002 v polské Bogatyni.
<<  Listování  >>
| 0 | 10 | 20 | 30 |
Celkem položek: 32
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux