suplik.dts.cz   
22.10.2018 - 02:57:03

Svátek má Sabina   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

30.11.2002 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Pro upřesnění historie Lužického semináře přinášíme několik poznámek Jos. Ladry k jeho historii ve 20. století.
Lužický seminář byl (na popud německého kléru) prodán v roce 1922 Zemskému správnímu výboru v Praze a právo vlastnické v budově bylo zapsáno pro český zemský fond. Po vzniku samostatného Československa měli šovinističtí Němci zájem na tom, aby se ve slovanské Praze lužickosrbští studenti dále nevzdělávali. Využili k tomu záminku - nově zřízený seminář v Lužici.

Budova 2.6.1924 byla odevzdána Zemskému správnímu výboru v Praze a do budovy se nastěhovala část zemského inspektorátu pro zemské dávky. Od 20. let minulého století nesloužil tedy Lužický seminář lužickosrbským studentům, ale budova sloužila a patřila Československému státu.

Po skončení 2. světové války byla budova Lužického semináře usnesením zemského národního výboru ze dne 18.6.1945 schváleného vládou věnována Společnosti přátel Lužice pro lužiskosrbské účely. Po únoru 1948 přešel Lužický seminář znovu na stát, přestože Společnost de facto i de jure existovala.

Zákon o nápravě křivd ... vrácení Lužického semináře Společnosti přátel Lužice neřešil. Majetek se vracel jenom církvím a těm spolkům, které byly v zákoně vyjmenovány. Společnost přátel Lužice mezi nimi nebyla. Není tedy dnes bohužel žádného právního podkladu k vrácení LS Společnosti.


---------------------------------------------

Děkujeme Ing. Josefu Ladrovi za tyto upřesňující poznámky.


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
Volejbalový turnaj v lužickém Radworu
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
František Vydra: Lužičtí Srbové
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
Moje Lužice - výstava fotografií Jurije Helgesta
ROZCESTNÍK LUŽICE - http://r-lu.dts.cz
PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ SEMINÁŘ - pozvánka do Budyšína
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux