suplik.dts.cz   
22.10.2018 - 03:29:09

Svátek má Sabina   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

13.1.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Přihoty projekta mjezsobneho sbližowanja.
Waženi serbscy přećeljo,

chcemy Wam zdźělić, zo so nam w Čěskej poradźi wobdźěłać naćisk projekta "Łužica a EU", cil kotrehož je mjezsobne zbližowanje narodnosćow w běhu procesa europskeje integracije. Wuchadźišća, hłowne mysle a cile projekta w čěskej a serbskej rěči namakaće na webowych stronach http://luzice.dts.cz.

Na čěskej stronje bu naćisk projekta wobjednany w Komiteju za europsku integraciju w parlamenće Čěskeje republiki. Wón so sta stajny dypk jednanja zapósłancow, čłonow tutoho komiteja. We februaru 2003 čłonojo komiteja přijědu do Chrastavy a Hrádeka nad Nisou, hdźež so budźe tale tema nadrobnje wobjednawać.

Prěnju sobotu w nowym lěće 2003 (4. januara) so zeńdźechu zastupjerjo Libereckeho wobwodneho zarjada za šulstwo, zastupjerjo dweju sewjeročěskich uniwersitow (Liberec a Ústí nad Labem) a měšćanosta Chrastavy a Hrádeka nad Nisou ze zapósłancom Oldřichom Němcom, čłonom Komiteja za europsku integraciju, a z PaeDr.Jiříjom Týřom, koordinatorom přihotow tutoho projekta.

Wšitcy přitomni zwuraznichu swoju podpěru a přilubichu sobudźěło při zwoprawdźenju projekta. Na serbskej stronje bu wo přihotach projekta informowany předsyda Domowiny knjez Jan Nuk, kotryž naćisk projekta hódnoćeše positiwnje.

Cyły projekt so přihotuje zjawnje, informacije wo nim steja k dispoziciji na wozjewjenej webowej stronje. Wjeselimy so, zo přihoty projekta su na čěskej stronje hižo tak daloko, zo Was z tutym žadamy :
- so z wuchadźišćami a móžnymi cilemi projekta zeznajomić,
- přpósłać nam swoje namjety a přispomnjenja,
- přizjewić so ze swojimi aktiwitami w tutym nastupanju,
- wuzwolić sej swojich zastupjerjow do koordinaciskeje přirady
za přihoty projekta.

Koordinaciska přirada započnje swoju dźěławosć w měrcu 2003. Definitiwny projekt budźe so přihotować runočasnje z přihotami publikacije wo Łužicy, kotraž ma so nazymu 2003 ćišćeć a tekst kotrejež ma so tež na interneće wozjewić. Publikacija budźe so do šulow, gmejnskich a měšćanskich zarjadow tu na sewjerje Čěskeje distribuować. Mamy tuž jenož někotre měsacy k dispoziciji, zo bychmy wutworili skupinu ludźi na woběmaj stronomaj statneje mjezy, kotřiž su zwólniwi pomhać. Kajku kwalitu budźe měć definitiwny projekt, to wotwisuje wot toho, štó a z kajkim přinoškom so do tutoho dźěła přizjewi.

Po wobdźěłanju a schwalenju projekta a nabyću financielnych srědkow budźe koordinaciska přirada poskićeć metodisku pomóc realizatoram projekta.

Zwoprawdźić so hodźi jenož to, za što namakamy realizatorow, to rěka ludźi, kotřiž maja lóšt při tym pomhać. Prosymy Was tuž wo sobudźěło. Zdźělće tule informaciju kóždemu, štóž je kmany zwoprawdźenju projekta na někajke wašnje přinošować.

Z najwutrobnišim postrowomPaeDr. Jiří TÝŘ, koordinator přihotow projekta
PhDr.František VYDRA, čłon koordinaciskeje přirady


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
Volejbalový turnaj v lužickém Radworu
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
František Vydra: Lužičtí Srbové
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
Moje Lužice - výstava fotografií Jurije Helgesta
ROZCESTNÍK LUŽICE - http://r-lu.dts.cz
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux