suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 02:58:59

Svátek má Josef   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

25.2.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
V pondělí 24.2.2003 se v Budyšíně v saské Srbské Lužici sešli představitelé lužickosrbské Domowiny s českou delegací ke společnému jednání o přípravě projektu Lužice a EU.
Projekt Lužice a EU má v předstihu před vstupem Česka do EU přispět ke vzájemnému společenskému, kulturnímu, jazykovému a hospodářskému sbližování na hranici slovanského a germánského světa. Tomuto sbližování mohou Lužičtí Srbové napomoci nejen díky své přirozené dvojjazyčnosti.

Jde o projekt, který je otevřen každému. Jeho cílem je umožnit vzájemnou spolupráci všem, kdo o ni mají zájem, a pomoci jim při realizaci jejich projektů.

Účastníci setkání se dohodli cílech projektu a nejbližších krocích k jejich realizaci. V nejbližší době bude ustavena koordinační rada pro přípravu projektu. 10. května se v Budyšíně uskuteční během Evropského týdne v Sasku setkání všech zájemců o realizaci některé části projektu. V létě by se měla uskutečnit výtvarná soutěž Prázdniny v Lužici. Koncem roku by měly všechny školy v Libereckém a Ústeckém kraji dostat informační brožuru o možnostech spolupráce s Lužicí. Počítá se i s vydáním německé verze této brožury. Brožura o Lužici bude vydána v návaznosti na internetovou prezentaci projektu.

Setkání bylo i názornou ukázkou toho, jak internet usnadňuje vzájemnou komunikaci. Většina informací a podkladů byla totiž předem publikována veřejně na internetu a také vlastní příprava schůzky proběhla pomocí e-mailového dorozumívání. Účastníci si už pak nemuseli všechno dlouze vysvětlovat, setkání bylo o to přátelštější a dospělo také rychleji ke konkrétním závěrům.

Projekt je připravován Dr. Jiřím Týřem z Didakticko-technického servisu v Hrádku nad Nisou, provozovatelem školského portálu Brána DTS a PhDr. Františkem Vydrou, znalcem Lužice z Chrastavy na Liberecku. Za ústecký kraj se přípravy účastní především Doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc., ředitel Ústavu slovansko-germánských studií z ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

Téma Lužice a EU bylo na podzim 2002 zařazeno jako stálý bod jednání Podvýboru pro přeshraniční spolupráci Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny PČR. V dubnu 2003 se k tomuto projektu uskuteční za účasti zástupců Lužických Srbů a regionálních představitelů dvoudenní výjezdní zasedání parlamentního podvýboru do Lužice.

Informace o projektu budou i nadále zveřejňovány na našich stránkách. Dále přinášíme stručně komentovanou obrazovou fotoreportáž ze setkání.


Lužickosrbská strana: Božena Pawlikec z jazykového centra Witaj a čelní představitelé Domowiny pánové Bjarnat Cyz a Jurij Luscanski


Jan Nuk, předseda Domowiny při diskusi


Návštěva v redakci Srbských novin: František Vydra a šéfredaktor Benedikt Dyrlich


Lužičtí Srbové mají unikátně vysoké procento inteligence.
Dokládá to i jejich současná knižní produkce.


V Budyšíně byly na mnoha místech již vystaveny
nádherné velikonoční kraslice

Srbské noviny přinesly zprávu o setkání ještě týž den.


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
Volejbalový turnaj v lužickém Radworu
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
František Vydra: Lužičtí Srbové
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
Moje Lužice - výstava fotografií Jurije Helgesta
ROZCESTNÍK LUŽICE - http://r-lu.dts.cz
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux