suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:59:55

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

11.3.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ SEMINÁŘ - pozvánka do Budyšína
Zveme Vás srdečně na přátelské partnerské setkání, jehož hlavní částí je Pracovní seminář zájemců o spolupráci s nejmenším slovanským národem žijícím v Německu, který se uskuteční v sobotu 10. května 2003 od 13.30 hodin v sále Srbského domu v Budyšíně.
Cílem semináře je, aby každý účastník přispěl konkrétním činem k praktické spolupráci Česka s Lužicí (z programu je vidět, že nejde o teoretickou konferenci). Prosíme proto přihlášené, aby námět projektu, na kterém chtějí pracovat uvedli co nejkonkrétněji, abychom jim mohli včas nalézt partnery na lužickosrbské straně.

PROGRAM

1. Zahájení a stručné seznámení s připravovaným projektem Lužice a EU
2. Vzájemné představení přítomných a jejich projektových záměrů
3. Práce v sekcích – bližší seznámení partnerů, dohoda na námětu a formulace výchozích myšlenek jednotlivých dílčích projektů (viz např. http://luzice.dts.cz, článek NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU – vítány jsou i další náměty na spolupráci)
4. Společné shrnutí výsledků práce v sekcích a beseda s představiteli Domowiny
5. Neformální pokračování v diskusi, zábava

Svoji účast, námět / téma, na kterém chcete pracovat a zájem o doprovodný program sdělte prosím nejpozději do 25.4.2003 (lépe do 15.4.) současně na dvě mailové adresy: domowina@t-online.de a tyr@dts.cz . Pokusíme se Vám předem najít možného lužického partnera.

Doprovodný (před)program:
Procházka Budyšínem – v 10.00 hodin bude u Srbského domu průvodce, který Vás provede městem a seznámí Vás s jeho pozoruhodnostmi.

Na viděnou se těší

Bjarnat Cyz, jednatel Domoviny

Jiří Týř a František Vydra, iniciátoři projektu Lužice a EU

---------------------------------------------------------------------------

Připravujeme: Letní studentská škola videotechniky – několikadenní prázdninový kurs natáčení videofilmů pro české studenty spojený s pobytem v srbské Lužici.

Směřujeme do EU. Lužičtí Srbové už tam jsou. Pojďme si vyzkoušet, zda se domluvíme.

---------------------------------------------------------------------------

Související webové stránky, kde najdete informace o Lužici a připravovaném projektu:

BRÁNA DTS na http://www.dts.cz, školský portál

LUŽICE na http://luzice.dts.cz , publikační rubrika, informace o projektu Lužice a EU.

ROZCESTNÍK O LUŽICI na http://r-luzice.dts.cz . Možnost vyhledávání podle klíčového slova a jednoduchého vložení odkazu návštěvníkem odkudkoli.

TROJZEMÍ na http://www.trojzemi.cz , koncept regionálních stránek Trojzemí Nisa


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
Volejbalový turnaj v lužickém Radworu
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
František Vydra: Lužičtí Srbové
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
Moje Lužice - výstava fotografií Jurije Helgesta
ROZCESTNÍK LUŽICE - http://r-lu.dts.cz
PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ SEMINÁŘ - pozvánka do Budyšína
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux