suplik.dts.cz   
22.10.2018 - 04:06:34

Svátek má Sabina   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

4.5.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Přinášíme podrobnější program semináře a seznam jeho účastníků. Dopoledne mohou účastníci využít k prohlídce Budyšína.CÍL SEMINÁŘE

Vzájemné seznámení účastníků, výchozí myšlenky a Diagram cílů projektu Lužice a EU, formulace cílů dílčích projektů česko-lužickosrbské spolupráce.

Hlavní cíl projektu Lužice a EU: Přispět vzájemnému sbližování na slovansko-germánském rozhraní utvářející se Evropské unie.

POŘADATEL:
Domowina ve spolupráci s občanským sdružením Trojzemí.cz
DATUM, MÍSTO A ČAS ZAHÁJENÍ:
10.5.2003
Sál Srbského domu v Budyšíně (2. poschodí vlevo)
začátek ve 14.00 hodin.

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezentace a neformální seznámení účastníků: 13.30 – 14.00

1. Zahájení semináře: 14.00 – 14.15 (J. Nuk, B. Cyž)

2. Seznámení s projektem Lužice a EU a možnostmi tvorby dílčích projektů
14.15 – 14.45

- Výchozí myšlenky projektu
- Diagram cílů projektu
- Postup při přípravě a realizaci hlavního a dílčích projektů
- Organizace práce v sekcích

(J. Týř, B. Cyž)

Rozdělení do sekcí a přechod do pracovních místností: 14.45 – 15.00

3. Práce v sekcích: 15.00 – 16.45

– Bližší seznámení partnerů v sekcích
– Dohoda na konkrétním námětu projektu
– Formulace výchozích myšlenek a diagramu cílů dohodnutého dílčího projektu

Sekcím budou k dispozici organizátoři znalí obou jazyků a struktury projektu, kteří pomohou při případných obtížích. K dispozici bude formulář pro usnadnění práce s tvorbou cílů dílčích projektů.

Srbská strana má připraveny partnery pro dílčí projekty a na semináři bude možné pracovat až ve dvanácti sekcích:

- Školství, Studijní výměny a spolupráce mládeže, Akademická oblast

- Informační brožura Lužice a EU, Internetová prezentace projektu, Videotechnika

- Turistika, Kultura, Informační a kulturní centra v regionech,
Partnerství obcí

- Ekonomicko-právní oblast směrem k EU, Ekonomika a podnikání.

4. Shrnutí výsledků práce v sekcích: 17.00 – 17.15 (B. Cyž, F. Vydra)

5. Beseda, neformální diskuse s představiteli Domowiny: 17.15 – 17.45

6. Ukončení semináře: 18.00

7. Neformální pokračování v diskusi: od 18.00

V programu může dojít k drobným změnám. Hlavní obsahový a časový rámec bude dodržen.


ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE

Česká a německá strana:

Ing. Eva Bartoňová a Monika Čermáková, Ing. Eva Březíková, PharmDr. Lubomír Jaroš, Ing. Michal Kočí, Mgr. Roman Mareš, Oldřich Němec, Martin Půta, Roman Sedláček, MUDr. Radek Sekvard, Thobias Steiner (zástupce)

PaedDr. Jiří Týř, PhDr. František Vydra, Ing. Arndt Brettschneider, Mgr. Vladimír Cvrček, Radek Čermák, Milan Hrabal, Ing. Hanuš Härtel a Jiří Marvan, Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., Doc. Ctirad Kučera. CSc., Stanislav Masák, Mgr. Jiří Musil +1, RNDr. Václav Poštolka, Doc. PhDr. Leoš Šatava, (Mgr. Zdeněk Valenta)

Celkem 26 potvrzených účastníků z české a německé strany.

Tento seznam účastníků je současně potvrzením o zajištění jejich účasti a konečnou pozvánkou na seminář.

Lužickosrbská strana:

Rafael Wowčer
jednaćel RCW-Rěčny centrum WITAJ, tel. 03591- 550401, e-mail: witaj-bautzen@sorben.com
Partnerství úřadů a vzdělávacích instituci

Mónika Cyžowa
předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow, tel: 035933- 5307, e-mail: Domowina@t-online.de
Projekt spolupráce mezi podnikateli

Dr. Franc Šěn
Serbski institut, tel. 03591- 497231, e-mail: si@serbski-institut.de
Projekt restaurace a využití knih Hornikovy knihovny

Schmidt-Reisen, Radibor
tel. 035935- 2860, fax: 035935-28631, e-mail: schmidt-reisen@web.de
Projekt spolupráce v turistice a cestovním ruchu

Bjarnat Cyž
jednaćel Domowiny, tel. 03591- 500 100, fax: 03591- 42408, e-mail: Domowina@t-online.de
Koordinacija projektow

Jurij Łušćanski
referent za kulturu, tel. 03591- 550208, e-mail: wuschansky-domowina@sorben.com
Koncept vytvoření střediska Lužickosrbské kultury, Brošurka „Lužice a EU“

Michał Cyž
SAEK, tel. 03591- 380 333, e-mail: info@saek-bautzen.de
Letni škola videotechniky

Marko Wjesela
PAWK, tel. 03591-550310, e-mail: mail@pawk.de
Partnerství s Česko-lužickým věstníkem, Projekty mladežy

Božena Pawlikec
wědomostna sobudźěłaćerka RCW, tel. 03591- 550412, e-mail: witaj-bautzen@sorben.com
Partnerství škol a dalších vzdělávacích institucí

Benedikt Dyrlich
šefredaktor „Serbske Nowiny“, tel. 03591-577232, e-mail: Serbske_Nowiny@t-online.de
Vydání sbírky srbských přísloví

Hajko Kozel
zapósłanc Saskeho krajneho sejma, tel. 03591- 49 09 75 /-76, e-mail: pds-fraktion@slt.sachsen.de
Spolupráce s fondy EU

Anka Němcec
tel. 03591- 550319, e-mail: a.niemz-stiftung@sorben.com
Spolupráce s fondy EU

Rejza Šěnowa
direktorka Serbskeho gymnazija Budyšin, tel. 03591- 52730, e-mail: sorbisches.gymnasium@t-online.de
Serbski gymnazij, Akademická oblast

prof. Dietrich Šołta
direktor Serbskeho instituta, tel. 03591-49720, e-mail: si@serbski-institut.de
Akademická oblast

Borbora Felberowa
zjawnostne dźěło (internet-brošurka), tel. 03591- 550202, e-mail: felber-pr-domowina@sorben.com
Internetowa brošurka

Claudia Knoblochec
(internet), e-mail: ClaudiaKnobloch@t-online.de
Internet

Marko Kowar / Jurij Šwejda
LEADER+, pjenjezy EU, turizm, e-mail: Kowar@t-online.de
Turizm

----------------------------------------------------------------------------------

Dopoledne mohou účastníci semináře využít například k
prohlídce Budyšína. V 10.00 hodin bude u Srbského domu průvodce, který zájemce provede historickým centrem města - viz článek dále. Zájemci o vlastní program mohou využít náměty v připojeném článku Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice. Je v něm také mapa k cestě do Budyšína, adresa a popis cesty k Srbskému domu.

----------------------------------------------------------------------------------


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux