suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:05:43

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

25.8.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Společný náčrt Rady pro lužickosrbské záležitosti Saského zemského sněmu a Domowiny, podaný ministerstvu školství dne 9. července 2003
- Všem dětem, jejichž rodiče si přejí dvojjazyčné vzdělávání, je zaručeno navštěvování lužickosrbské školy.
- Existuje-li veřejná potřeba - rovněž když si to přejí rodiče - organizuje svobodný stát další lužickosrbské školy, na kterých se pracuje podle konceptu dvojjazyčného vzdělávání. Tím se navazuje na předškolní dvojjazyčné vzdělávání projektu WITAJ. O lužickosrbské školní síti rozhoduje ministerstvo školství po dohodě se zřizovatelem a Domowinou.
- Kromě všeobecně vzdělávacího poslání je těžištěm školního vzdělání zdokonalení v lužické srbštině a němčině.
- K zajištění jazykových schopností na vysoké úrovni musí být podíl lužické srbštiny jako mateřského nebo jako druhého jazyka na prvním stupni nejméně 75 % a na druhém stupni nejméně 50 %.
- Ve výuce i mimo ni má prioritu užívání lužické srbštiny jako menšinového jazyka. Žákům jsou poskytovány takové podmínky, aby posílili a rozvíjeli svoji lužickosrbskou identitu, a účastnili se lužickosrbského života.
- Dvoj- nebo vícejazyčnost, která zahrnuje lužickou srbštinu, je podmínkou pro práci na lužickosrbské škole. Učitelé i další školní zaměstnanci ovládají a užívají lužickou srbštinu.
- Je dlouhodobě zaručeno umisťování jazykově i odborně způsobilých učitelů.
- Učitelům ne zcela jazykově způsobilým bude poskytnut profesionální intenzivní letní kurz lužické srbštiny.
- Vyšší kontrolní instance předá odborný dohled nad lužickosrbskými školami referátu, ve kterém pracují lužickosrbští odborníci. Všechny dokumenty, které se týkají lužickosrbských škol, jsou vyhotoveny v lužické srbštině i němčině.
- Základem zemského zákonodárství týkající se lužickosrbského školství jsou evropské dokumenty na ochranu regionálních a menšinových jazyků, které podepsala spolková vláda.
- Na tomto základě vyplývá pro lužickosrbské vzdělávací instituce, ve kterých se vyučuje lužická srbština na úrovni mateřského jazyka následující:
- mateřinky: nejméně 5 dětí ve skupině
- první stupeň ZŠ: nejméně 7 dětí ve skupině; třídní dělitel 20; jeden směr (v Sasku se děti záhy dělí v rámci školy do dvou směrů); výuka ve skupinách
- druhý stupeň ZŠ: nejméně 7 žáků ve třídě; třídní dělitel 20; krytí hlavního směru resp. reálky je zaručeno i při jednom směru tím, že se v předmětech lužické srbštině, němčině, matematice, prvním cizím jazyce, fyzice a chemii diferencuje v rámci třídy
- Lužickosrbské gymnázium: v orientačním stupni je jeden směr a od 7. ročníku je možný i druhý směr
- Společně se zřizovatelem zaručuje zemská vláda financování lužickosrbských škol. Finanční situace zřizovatele nesmí způsobit, že bude lužickosrbská škola uzavřena nebo nepracuje. Školy s mimořádným významem pro lužickosrbský národ mohou být vedeny jako státní škola s nezávislým lužickosrbským zřizovatelem.


Serbske Nowiny 21.08.2003
Tezy k rjadowanju serbskeho šulstwa
Pozbudźowace wothłosy
Drježdźany (SN/BD). Předstawy Domowiny Serbskeho šulskeho towarstwa a Rady za serbske naležnosće Sakskeje wo rjadowanju šulstwa w Serbach su wšitcy třo předsydźa frakcijow w Sakskim krajnym sejmje w zasadźe pozitiwnje přijimali. We wotmołwje na Jana Nuka, kiz be wažnu naležnosć, sformulowanu do tezow (hlej SN 8. awgusta 2003, 3. str.) spočatk julija do Drježdźan posredkował pisa předsyda CDU Fritz Hähle, zo budźe so knježaca frakcija w najwyšim ludowym zastupnistwje Sakskeje bjezposrednie z prostwu wo nowelu wuwjedźenskich postajenjow za serbske šulstwo zaberać při tym može tajke jenož kultusowe ministerstwo wudać. "Sym přisłušny dźełowy wuberk 'Šula a sport' prosył, zo by naležnosć wobjednał", pisa Hähle w lisće, datowanym z 14. awgusta, Nukej. W mjenje frakcije PDS je Regina Schulz napřećo předsydźe Domowmy 17 julija pisomnje zwurazniła, zo "hižo netko možemy rjec, zo dostanu Waše tezy našu podpěru". Demokratiscy socialisća w sejmje slubja, zo chcedźa za tutu pomoc "kmane parlamentariske kročele namakać. "Kaž w zašłosći podperamy tez w prichodźe wobsahowe naležnosće" rěka we wotmołwje Thomasa Jurka, předsydy frakcije SPD, na list šefa třesneho zwjazka Serbow (wotposłany 15.julija). Politikar wuzbehuje, zo možeja so sojaldemokraća połnje z tezami identifikować Zdobom Jurk dalšu nowelu šulskeho zakonja připowedźa, kotrehož naćisk chce SPD pjatk zjawnosći předpołožić (w interneće pod: www.gute-schule.mfo).


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux