suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:24:27

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

2.9.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
Hlavním tématem výjezdního zasedání podvýboru Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude posílení spolupráce Česka s Lužickými Srby v oblasti školství :
1. Příprava českých a lužickosrbských studentů pro studium na českých a německých vysokých školách, to zvláště znamená vytvoření podmínek pro studium Čechů na Lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně již od školního roku 2004-2005:
a) Zavedení výuky češtiny na lužickosrbských základních a středních školách a na Lužickosrbském gymnáziu pomocí českých lektorů. Využít přitom nabídku českého Ministerstva zahraničních věci a možnost financování jazykového asistenta se strany Saska . (...inspirace modelem polských menš. škol v Česku)
(B. Pawlikec, V. Cvrček)
b) Organizovat intenzivní výuku němčiny na českých základních školách jako přípravu českých žáků na studium na Lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně.
(V. Cvrček)
c) Připravit nabídku studia a uskutečnit přijímací řízení pro školní rok 2004 - 2005. Dohodnout na mezistátní úrovni přiznání německé maturity pro české absolventy Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně. (R. Gamba, B. Pawlikec)

2. Organizovat intensivní kursy lužické srbštiny pro mladé české učitele, kteří by pracovali v lužickosrbských mateřských školkách v rámci projektu WITAJ a na lužickosrbských základních školách kvůli nedostaku lužickosrbských učitelů.
Dohodnout pro výše uvedený účel na mezistátní úrovni uznání (nostrifikaci) českého pedagogického vzdělání v Sasku (pro Čechy a pro Lužické Srby, kteří absolvovali české vysoké školy a složí jazykovou zkoušku).
(V. Cvrček, B. Pawlikec)

3. Zprovoznit internetovou informační a komunikační síť mezi lužickosrbskými a českými školami ( server / portál ).
Zabezpečení prostředků na vývoj, zprovoznění, provozování a redigování serveru / portálu. ( ...možnost partnerství LSG Budyšín a GFXŠ Liberec) (R. Gamba, J. Týř)

4. Zahrnout dílčí cíle projektu Lužice a EU pro oblast školství do Dlouhodobého plánu rozvoje školství v Libereckém kraji (R.Gamba, E. Bartoňová)

5. Výbor pro evropskou integraci by měl přispět tomu, aby Česko více a soustavněji prezentovalo svou vzornou menšinovu politiku a tím trvale pozitivně působilo na německé krajské vlády a spolkovou vládu.
Cíl: Uskutečnění politiky oprávněné pozitivní diskriminace Lužických Srbů v Sasku podle zásad platných v EU. (J. Kohlíček, O. Němec)

Za Domowinu zpracovala a na jednání VEI přednese Božena Pawlikec, Jazykové centrum Witaj, Budyšín. Podklady k jednotlivým bodům zpracují do 3.9.2003 členové koordinační rady projektu LEU uvedení v na prvním místě závorkách u jednotlivých bodů.

Budyšín - Liberec, 28. 8.2003
Projednáno v Liberci 28.8.2003
Zapsal J. Týř


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux