suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:27:21

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

3.9.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Návrh o.s. Trojzemí.cz a koordinační rady projektu Lužice a EU pro výjezdní zasedání podvýboru Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v Liberci, Hrádku nad Nisou a Budyšíně ve dnech 16.-.17.9.2003. Hlavním cílem projektu Lužice a EU je posílení spolupráce Česka s Lužickými Srby v kontextu probíhající evropské integrace. Dílčí cíle k projednání na výjezdním zasedání podvýboru VEI 16.-17.9.2003 :
1. Informační a komunikační oblast
- Vytvořit, vydat a distribuovat informační materiály o Lužických Srbech a vytvořit komumikační prostředí (informační brožura, webové publikování a komunikace, Lužickosrbsko-český a v další fázi LS - německý a LS- polský slovník).

2. Spolupráce institucí a organizací
- Přijetí cílů a podpora projektu Lužice a EU institucemi a organizacemi krajské, republikové a euroregionální úrovně na české i německé straně.
- Vyřešení problému projektování a koordinace projektu Lužice a EU a jeho jednotlivých dílčích projektů.

3. Společenská a kulturní spolupráce
- Podpora a posilování dalších společenských a kulturních styků / aktivit včetně turistického ruchu, prevence sociálně patologických jevů a ekologie.
- Zřídit střediska lužickosrbské kultury při existujících organizacích v Česku (využít přitom například restaurované exponáty z pražské Hornikovy knihovny, exponáty z Lužickosrbského muzea v Budyšíně, materiály Domowiny, projektu Lužice a EU a další aktuální informace )

4. Vzdělávání a profesní orientace - viz též návrh Domowiny z 25.8.2003
- Česko-saský projekt spolupráce české vzdělávací soustavy s lužickosrbskými školami: S pomocí EU napomoci vytvoření a uskutečnění projektu udržitelné existence lužickosrbských škol (partnerství škol, zájmových výchovných organizací, vytvořit možnosti pro budoucí řádné středoškolské a vysokoškolské studium Čechů v Sasku a Lužických Srbů v Česku, studijní a prázdninové výměny a pobyty, rozvoj pedagogické tvořivosti, tvorba a výměna učebních materiálů, profesní orientace Lužických Srbů na spolupráci s Českem.) - viz též dále návrh Domowiny z 25.8.2003

5. Ekonomická spolupráce
- Vytvořit podmínky pro spolupráci malých a středních podniků v evropsky perspektivních oblastech na urovni kraje a euroregionu: Například spojení zemědělství, krajinotvorby a ekologie s turistickým a cestovním ruchem a využití nových informačních a komunikačních technologií To jest: Informovat o možnostech a umožnit vzájemné setkávání zájemců o spolupráci.
- Napomoci malým a středním podnikatelům při zakládání společných podniků nebo přeshraničních sdružení podnikatelů.

Byli bychom rádi, kdyby výsledkem záříjového jednání s VEI a ostatními organizacemi bylo vyjasnění postupu, navázání spolupráce a zahájení účinné koordinace aktivit. Prosíme ostatní účastníky zasedání VEI, aby při své přípravě na zasedání toto zvážili a zahrnuli to již do svých stručných podkladů pro jednání, jejichž uzávěrka ( k zaslání na naši mailovou adresu ) je ve čtvrtek 4.9.2003.

PaedDr. Jiří Týř
koordinátor projektu Lužice a EU
občanské sdružení Trojzemí.cz, Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 25.8.2003


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux