suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:08:18

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

5.11.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Im Geiste Alois Andritzkis - V duchu Alojse Andrického
Früheres Caritas-Seniorenheim Schweinerden wird Begegnungs- und Bildungszentrum.
Swinarnja: "In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist", meinte einst Alois Andritzki. Der katholische Kaplan (1914-1943) zielte damit auf die Freude am Sport, auch auf das Lachen. Seine Weltoffenheit und Menschlichkeit liegen einem weitsichtigen Vorhaben zugrunde. Aus dem früheren sorbisch-katholischen Altenheim St. Ludmila der Caritas in Schweinerden wird das Alois-Andritzki-Haus. Seit 2. Dezember 2002 stand das Gebäude wegen des Umzugs der Senioren in ihr neues Heim in Crostwitz leer. Die bauliche Substanz blieb gut erhalten. Ein "gesunder Körper", in den jetzt ein frischer, lebendiger Geist einziehen soll.

Swinarnja.) "Ve zdravém těle žije zdravý duch". Tuto zásadu prosazoval u svých přátel katolický kaplan Alojs Andricki (1914-1943) s dodatkem, že sport a veselá mysl patří k sobě. Jeho otevřenost světu a lidství daly prozíravý základ budoucnosti. Z dřívějšího katolického srbskeho charitního domu svaté Ludmily pro seniory vzniká nyní Dům Alojse Andrického. Je to umožněno tím, že od prosince 2002 přesídlili senioři z tohoto domu do nového objektu v nedalekých Chrosčicich. Uvolněná historická budova je v celkem dobrém stavu a tak v ní dnes může pro budoucnost ožít svěží duch.

"Einen besseren Botschafter für die katholischen Sorben als Alois Andriczki können wir uns gar nicht wünschen", sagt Stephan Delan, Pfarrer in Radibor. Zusammen mit anderen geschichtlich und kulturell Interessierten hat er den gemeinnützigen Verein Alois-Andritzki-Haus e. V. am 11. Juni gegründet. Am 30. September erfolgte die Übergabe des Hauses an ihn. Sein Ziel: die Errichtung und Förderung eines Begegnungs- und Bildungszentrums im früheren Altenheim St. Ludmila. Es soll die Völkerverständigung fördern. Ebenso den europäischen Gedanken. Ein "Fenster in die Lausitz" soll das Haus werden - offen nach Ost und West, wie der Pfarrer betont. Sorbische Vereine sollen das Haus für ihre Bedürfnisse nutzen. Etwa für Tagungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und vieles mehr. Selbstverständlich auch für Gäste aus dem Ausland. "Natürlich sind auch die Sorben aus der Niederlausitz willkommen", unterstreicht Stephan Delan. "Ebenso die evangelischen Sorben und Deutschen der Mittel- und Oberlausitz."

"Lepšího vyslance pro katolické Lužické Srby si nelze přát", říká Šćěpan Delan, farář z Radworu (Radibor). Proto byla v červnu 2003 založena obecně prospěšná společnost Sdružení Dům Alojse Andrického, která již v září tento dům převzala k dalšímu využití. Cílem je přeměnit bývalý Dům svaté Ludmily na moderní zařízení pro podporu vzájemného setkávání a vzdělávání, které bude v duchu probíhající evropské integrace podporovat porozumění mezi národy. "Tento dům by se měl stát oknem do Lužice, oknem otevřeným na západ i východ, Německa i Europy", dodává farář Delan. Dům budou moci využívat i ostatní společnosti například ke svým shromážděním a konferencím, přednáškám a seminářům, koncertům, výstavám, literárním a dalším akcím. "Jako účastníci, hosté i pořadatelé budou zváni a vítáni Lužičtí Srbové a Němci ze všech částí Lužice a také přátelé ze zahraničí", zdůrazňuje farář.

Das Schulgesetz des Freistaates legt ausdrücklich Wert darauf, Grundkenntnisse aus der Geschichte und Kultur der Sorben zu vermitteln. Auch dem will der Verein Rechnung tragen. Junge Gäste sollen auf lebendige Art und Weise Kenntnisse aus Sprache, Leben, Geschichte und Kultur der Sorben erfahren. "Die Chance, sozial nicht so gut gestellten Familien eine Erholung im ländlichen Raum zu bieten, soll ein weiteres Anliegen sein", heißt es im Programm des Alois-Andritzki-Vereins. "Weiter sollen auch Behinderte die Möglichkeiten zur aktiven Erholung erhalten." Zweifellos soll das Haus (das auch über eine t Kapelle verfügt) das geistliche Leben aufwerten. Katholische sorbische und deutsche Pfarrgemeinden können das Gebäude für Veranstaltungen nutzen. "Wir haben eine riesige Chance zur Gestaltung", so Stephan Delan.

Školský zákon svobodného státu Sasko klade zvláštní důraz na zprostředkování poznatků o historii a kultuře Lužických Srbů. Také tomu chce nová obecně prospěšná společnost přispět. Mládeži tu má být přístupné moderní umění včetně hudby a dostupné jí tu budou i metody poznávání toho, jak se lze orientovat v řeči, současném životě a historii Lužických Srbů. "Další příležitost je i v tom, že dům může být poskytován pro rekreační a ozdravné účely i sociálně slabším rodinám z venkovského prostředí", uvádí se v programu sdružení Alojse Andrického. "Rovněž tělesně postižení budou moci dům aktivně vyžívat", říká jěště Šćěpan Delan. Dům přispěje i rozvoji v duchovní oblasti, neboť ho budou moci využívat i srbske i německé farnosti. "Máme velkou příležitost, z toho něco udělat", říká Šćěpan Delan.

Alois Andritzki, der am 3. Februar 1943 - gefangen im KZ-Dachau - an Typhus starb, wirkt wie ein Programm. So vielseitig liest sich das Leben des Kaplans. Sein Engagement für Kinder in Radibor, für Jugendliche in Dresden, für die sorbischen Studenten durch die Tätigkeit für die Zeitschrift "Serbski Student", seine Malerei (selbst in Dachau), sein enger Bezug zu Bibel, Eucharistie, Beichte und zur Verehrung der Gottesmuter Maria (private Wallfahrten nach Rosenthal), die Erfahrung von Verrat, Gefangenschaft, Krankheit, Hunger und Mord am eigenen Leibe - all dies läßt Spielraum für viele Themen im Alois-Andritzki-Haus.

Vznik tohoto programu inspiroval život a odkaz Aloise Andrického, který 3. února 1943 zemřel na tyfus v koncentračním táboře Dachau. Působení tohoto kaplana bylo velmi mnohostranné. Věnoval se práci s mládeží v Radworu a Drážďanech. Byl činný v časopise "Srbský student". V Dachau rovněž maloval. Měl velmi úzký vztah k Bibli, eucharistii, zpovědi a uctívání Boží matky Marie (pořádal soukromé poutě do Róžanta/ Rosenthal). Ve svém životě a vzdoroval zradě, věznění, nemoci, hladu a vraždění. To vše dává duchovní prostor budoucímu dění v Domě Aloise Andrického.

Eigentümer des Gebäudes bleibt wie bisher das Kloster St. Marienstern. Der Verein "Alois-Andritzki-Haus" tritt als Nutzer auf. Zur Umsetzung und Finanzierung seines Programms erstrebt er die Gründung einer Stiftung. Ebenso soll eine GmbH zur Bewirtschaftung des Objektes entstehen. So kann der Verein seinen Satzungszweck erfüllen. Schon seit November 2002 ist die Leitung des Klosters mit dem Cyrill-Methodius-Verein e. V. im Gespräch. Es hat ihm die künftige Nutzung angeboten. "Die liegt im beiderseitigen Interesse", betont der Pfarrer, der zugleich Vorsitzender des Cyrill-Methodius-Vereins ist. Den Verantwortlichen des Klosters liegt daran, daß ins Gebäude wieder Leben einzieht. Der Cyrill-Methodius-Verein, der aus praktischen wie organisatorischen Gründen den eigenständigen gemeinnützigen Verein "Alois-Andritzki-Haus" erwog, hat aus der Geschichte heraus ein großes Interesse. Halfen doch über 500 Freiwillige aus allen neun katholischen sorbischen Gemeinden beim Bau des Altenheims, auf dessen Grundstück einst ein Rittergut und später lange Zeit eine Poststation mit Gasthaus direkt an der Via Regia Leipzig-Kamenz-Bautzen-Wroclaw-Rußland stand. Von Oktober 1974 bis De-zember 1976 leisteten sie unzählige freiwillige, unbezahlte Arbeitsstunden. Rund 60 Senioren lebten später durchschnittlich im Heim - bis zu dessen Umzug im Dezember letzten Jahres.

Vlastníkem domu zůstává klášter Marijina Hwězda / Kloster St. Marienstern a Sdružení Dům Alojse Andrického je jeho uživatelem. K uskutečnění a financování programu bude založena nadace a hospodaření bude zajišťovat nově vzniklá společnost s ručením omezeným. Tak bude moci sdružení naplnit svůj program, o němž jednalo s vedením kláštera Marijina Hwězda od prosince 2002. "Využití domu, které nám bylo nabídnuto vyhovuje oboustranným zájmům", zdůrazňuje farář, který je zároveň předsedou Společnosti Cyrila a Metoděje. Přínos kláštera je v tom, že dal prostor novému využití budovy. Přínos Společnosti Cyrila a Metoděje je v tom, že iniciovala vznik nového obecně prospěsného sdružení, které má na jejím využití historicky odůvodněný zájem. Vždyť při stavbě domova důchodců pomáhalo více než 500 dobrovolníků ze všech devíti srbských katolických farností. Původně zde stál statek nějakého rytíře, později tu byla poštovní stanice ze zájezdním hostincem na královské cestě Lipsko - Kamjenc - Budyšín - Wroclaw - Rusko. V létech 1974 - 1976 zde zdarma pracovali nesčetní dobrovolníci při vybudování domova, v němž pak žilo průměrně 60 seniorů až do prosince minulého roku.

Derzeit sorgt der Alois-Andritzki-Verein für die Winterfestmachung. Er strebt an, den Ostkomplex des Heimes bereits im Frühjahr zu nutzen. Aus Lagerräumen entstehen noch Konferenzräume. Ebenso sind noch einige Sanitäranlagen zu schaffen. "Der Speisesaal und die Küche sind intakt", schildert Stephan Delan. "Die meisten Arbeiten im und am Gebäude können wir in Eigeninitiative schaffen." Jeder, der mithelfen will - ob durch Gebet, durch Spenden, Mitgliedschaft im Verein, durch eigenes Zupacken oder durch spätere Nutzung des Hauses - , ist willkommen. "Wenn ich daran denke, daß sich im Vorjahr auf unseren Aufruf hin weit über 550 Sorben als Fluthelfer engagierten, habe ich keine Bange", hofft der Pfarrer auf Hilfsbereitschaft. "Niemand drängt uns bei diesem Vorhaben. Und letztlich sind ja auch keine riesengroßen baulichen Veränderungen geplant."

V současné době se Sdružení Dům Alojse Andrického stará o přípravu objektu na zimu a usiluje o to, aby východní část objektu byla připravena k jarnímu využívání. "Ze skladů vzniknou konferenční prostory. Zřízeno musí být ještě několik sanitárních zařízení. Rovněž jídelna a kuchyně jsou ještě nedotčeny" líčí Šćěpan Delan. "Většinu prací na budově můžeme provést svépomocí. Každá pomoc - modlitba, dar, členství ve sdružení, přiložení ruky k dílu i pozdější využití domu - je vítána. Když si vzpomenu, že na naši loňskou výzvu pomoci při povodních v Sasku se k této pomoci přihlásilo přes 550 Srbů, nemám obavy", vyjadřuje farář svoji víru v ochotu Lužických Srbů pomoci dobré věci. "Do našich plánů nás přece nikdo nenutí a naše stavební záměry nemají nakonec žádný gigantický rozměr."Kontakt: Dom Alojsa Andrickeho z. t., c/o Pfarrer Stephan Delan, Radibor, Telefon: 0049 359 35 /2 07 13. Spenden können erfolgen an den gemeinnützigen Verein Dom Alojsa Andrickeho, Kto.-Nr.: 8298831, BLZ: 75090300 bei der Liga Bank EG, Verwendungszweck: Spende.

Kontakt: Dom Alojsa Andrickeho z. t., c/o Pfarrer Stephan Delan, Radibor, Telefon: 0049 359 35 /2 07 13. Dary lze poskytnout obecně prospěsné společnosti Sdružení Dům Alojse Andrického (gemeinnützigen Verein Dom Alojsa Andrickeho), číslo účtu: 8298831, BLZ: 75090300 u Liga Bank EG, Účel platby (Verwendungszweck): Spende (dar).


Podle článku Andrease Kirschke v novinách Sächsische Zeitung volně přeložil Jiří Týř


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
Im Geiste Alois Andritzkis - V duchu Alojse Andrického
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux