suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:10:16

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

4.1.2004 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
TROJZEMÍ.CZ - NA KRISTÝNĚ PŘÁTELSKY O EU
Nové občanské sdružení Trojzemí.cz hodnotí první rok své existence a připravuje se společně s hrádeckou radnicí na vstup do EU. Čtvrté Novoroční přátelské setkání na hrádecké Kristýně bude10.1.2004 věnováno především tématu vstupu zbývajících států Trojzemí do EU a možnostem, které to přinese čtyřem v Trojzemí žijícím národům.
Občanské sdružení Trojzemí.cz vzniklo v Hrádku nad Nisou na jaře roku 2003, v roce českého referenda o vstupu do Evropské unie.

Cílem o. s. Trojzemí.cz je přispět k utváření multikulturní společnosti v česko-německo-polském Trojzemí. Snaží se tomu přispět hlavně v oblasti vzdělávání, informatiky a komunikace a zaměřuje se přitom také na hodnotné využívání volného času, kulturu a ekologii.

V prvním roce své existence zahájilo o. s. Trojzemí.cz projekt Lužice a EU. Jeho, již zčásti splněným cílem je vytvořit ve výše uvedených oblastech nové podmínky pro spolupráci Lužických Srbů s českými institucemi a organizacemi, včetně možnosti jejich zapojení do aktivit Euroregionu Nisa.

Závěr roku byl věnován přípravě tradičního Novoročního přátelského setkání na Hrádecké Kristýně. První nebo druhou víkendovou sobotu se zde již počtvrté sejdou osobnosti z různých organizaci Euroregionu Nisa, aby po novoročním přípitku neformálně, při přátelské debatě zhodnotili minulý rok a seznámili ostatní se svými přáními a plány pro příští rok.

Tradici novoročních setkání na Kristýně založil v roce 2001, v prvním celém roce fungování Libereckého kraje Jiří Týř, provozovatel školských internetových stránek Brána DTS, jehož hrádecký Didakticko-technický servis vydává také učební pomůcky pro základní a střední školy. Cílem setkávání je umožnit zástupcům různých organizací neformální debatu o možnostech spolupráce. Předchozí novoroční setkání inspirovala uspořádání mezinárodního semináře Prevence v Trojzemí , vydání stejnojmenného sborníku pro školy v Libereckém kraji a soubor internetových informací na téma prevence na http://prevence.dts.cz (2001 - 2002). Projekt Prevence v Trojzemí byl uskutečněn ve spolupráci s občanským sdružením Bez hranic, Městem Hrádek nad Nisou a Libereckým krajem a za přispění MŠMT, Nadace Friedricha Eberta a Česko-německého fondu budoucnosti. Rovněž projekt Lužice a EU má díky hrádeckému DTS svoji internetovou prezentaci na adrese http://luzice.dts.cz . Vedle Libereckého kraje a dalších organizaci z Euroregionu Nisa je partnerem projektu Lužice a EU také organizace Lužických Srbů Domowina a Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Letos bude mít o. s. Trojzemí.cz vlastní internetový server s webovými stránkami http://www.trojzemi.cz . Server (počítač trvale připojený k velmi rychlé internetové síti) byl zásluhou hrádeckého DTS instalován v závěru minulého roku a zkušebně spuštěn již 1. ledna 2004. Server má jako operační systém volně licencovaný program Linux Fedora Core. Po zkušebním provozu budou proto moci na tomto serveru snadno provozovat své stránky i další neziskové organizace z Trojzemí Nisa.

Vedle o.s. Trojzemí.cz je spolupořadatelem letošního novoročního setkání na Kristýně také starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. Letošním hlavním tématem bude vstup zbývajících států Trojzemí Nisa do EU. Právě v Hrádku nad Nisou má být v období kolem květnového vstupu do EU uspořádáno mnoho zajímavých akcí. Setkání se letos poprvé za zúčastní i zástupci Lužických Srbů.


Kontakt: Jiří Týř, DTS, o.s. Trojzemí cz, Hrádek nad Nisou, tel. 603 162 337, e-mail: jiri@tyr.cz


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
Im Geiste Alois Andritzkis - V duchu Alojse Andrického
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
TROJZEMÍ.CZ - NA KRISTÝNĚ PŘÁTELSKY O EU
NOVÝ SERVER TROJZEMÍ.CZ
4. Novoroční přátelské setkání na Kristýně bylo o vzdělávání a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux