suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:22

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

14.1.2004 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
4. Novoroční přátelské setkání na Kristýně bylo o vzdělávání a EU
Letošním hlavním tématem bude pro mnohé z nás vstup zbývajících států Trojzemí Nisa do EU. Právě v Hrádku nad Nisou má být v období kolem květnového vstupu do EU uspořádáno mnoho zajímavých akcí. Novoročního setkání na hrádecké Kristýně se letos poprvé zúčastnili i zástupci Lužických Srbů a nezapomnělo se při něm na to, co bude po vstupu následovat - druhým hlavním tématem byla proto spolupráce při vzdělávání v Trojzemí. Spolupořadateli letošního novoročního setkání na hrádecké Kristýně bylo občanské sdružení Trojzemí.cz a starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.
.
Vedle vstupu do EU se na letošním novoročním setkání jednalo především o vzdělávání a to především v souvislosti s přípravou Centra vzdělanosti Libereckého kraje, na které by se mělo v dohlednu přeměnit dosavadní Pedagogické centrum. Mezi více než 20 účastníky setkání byli zástupci státních a neziskových organizací Libereckého kraje, Euroregionu Nisa, měst Hrádek nad Nisou a Chrastava a zástupci některých republikových institucí.
O některých záměrech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblastech dalšího vzdělávání učitelů, informatiky a evropské integrace českého školství informoval přítomné
Karel Hrdý, náměstek české ministryně školství. Liberecký kraj má podle K. Hrdého dobré předpoklady uskutečnit také hodnotný, evropským kritériím odpovídající program pro vzdělávání dospělých.
Diskuse k dalšímu vývoji školství Liberecka se zúčastnil také poradce Senátu František Vízek, předseda školského výboru zastupitelstva Libereckého kraje Jaroslav Poláček a vedoucí školského odboru Libereckého kraje Robert Gamba, který seznámil přítomné s postupem přípravy Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Toto centrum by mělo poskytovat nejen prostor dalšímu vzdělávání učitelů jako dosud. Půjde v něm také o to, aby školství Liberecka plnilo v budoucnu lépe svou úlohu i při celoživotním vzdělávání veřejnosti, tedy při rozšiřování a získávání vzdělání dospělých. Budoucí liberecké Centrum vzdělanosti by mohlo mít dobrý vliv i na přeshraniční spolupráci v Trojzemí. Starosta Hrádku n. N. Martin Půta k tomu přislíbil pomoc při navázání spolupráce s polskou stranou.
Do debaty o přeshraniční spolupráci a sbližování národů Trojzemí se námětem účasti na konferenci k česko-německým vztahům v Plavně zapojil Václav Poštolka z Katedry geografie liberecké Pedagogické fakulty, Ctirad Kučera z ústecké Pedagogické fakulty a Arndt Bretschneider z Žitavy. V. Poštolka například uvedl, že partnerská Technická univerzita v Chemnitz zakládá Česko-saské vysokoškolské centrum, které již v dubnu uspořádá konferenci k otázkám vzdělávání v Česku a Sasku (projekt STHZ). Starosta Chrastavy Michal Canov ocenil možnosti spolupráce obcí a škol s Lužickými Srby a zmínil se, že jako příspěvek k ní v září předal Lužickým Srbům svoji Periodickou soustavu, pomůcku pro výuku chemie, kterou jako učitel vypracoval také v lužické srbštině.
Jiří Vosecký, místopředseda Euroregionu Nisa hovořil s M. Půtou o akcích připravovaných na začátek května. Je mezi nimi například i zahájení výstavby rychlostní komunikace spojující českou, polskou a německou dálniční síť. V Trojzemí Nisa by se v té době měl objevit možná i kancléř Schröder a jeho český a polský protějšek. Jde o logické zakončení dlouholetého úsilí o vybudování dopravní cesty, která je díky poloze hrádecko-žitavské kotliny nejpřirozenějším vstupem do severních Čech.
O hlavním dění na bogatyňsko-hrádecko-žitavském Trojmezí kolem květnového vstupu do EU hovořila místostarostka Hrádku n. N. Hedvika Zimmermannová. Na Trojmezním styku hranic tří států bude připraven hodnotný program pro všechny. Přímý přenos z událostí na hrádeckém Trojmezí tří států budou přímým přenosem přenášet i zahraniční televizní společnosti.
Vladimír Cvrček z Pedagogického centra Liberec přednesl zajímavý, nekonvenčně humorně laděný příspěvek na téma Co jsou to vlastně Sudety. Doplnil ho člen rady Libereckého kraje Pavel Ráček, který zhodnotil dobré zkušenosti ze spolupráce s německou stranou a to nejen v příhraničních oblastech. Vpravo je Božena Pawlikec z lužickosrbského jazykového centra Witaj, na němž dnes spočívá hlavní zodpovědnost za školství Lužických Srbů. V diskusním příspěvku B. Cyže byli účastníci seznámeni s hlavní náplní činnosti Domowiny. Účastníci setkání se přitom dověděli i to, že krátký film z Letní školy videotechniky, jíž se loni v srpnu zúčastnili v Budyšíně lužickosrbští a čeští studenti, získal v Německu první cenu v soutěži několika desítek krátkých filmů různých TV studií. Letní školu videotechniky pomáhalo televiznímu studiu SAEK Budyšín organizovat o.s. Trojzemí.cz. Film je vlastně reportáží z prázdninového setkání, při kterém jeho účastníci zjišťovali názory na soužití národnosti v EU a vytvořili přitom i scénky na téma soužití národů v EU. Film byl vytvořen mladými lidmi , ale má myšlenkovou hloubku zajímavou i pro starší. Ukazuje totiž s humorným nadhledem některé zajímavé vlastnosti Čechů, Lužických Srbů a Němců a naznačuje možnosti k dalšímu vzájemnému sbližování národů Trojzemí Nisa, jemuž jsou Lužičtí Srbové dobrými prostředníky.
O spolupráci ve vzdělávání s Lužickými Srby hovořil s jednatelem Domowiny Bjarnatem Cyžem Jiří Týř z občanského sdružení Trojzemí.cz, které předloni inicovalo projekt Lužice a EU. Ten má umožnit Lužickým Srbům plné zapojení do přeshraniční spolupráce v Trojzemí. Vedle Libereckého kraje a dalších organizací z Euroregionu Nisa je partnerem projektu Lužice a EU také organizace Lužických Srbů Domowina a Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který k tomuto tématu zavítal do Trojzemí Nisa pracovně v září 2003. Účastníkům projektu je dobrým pomocníkem internet, který pomáhá vzájemné informovanosti a komunikaci bez ohledu na vzdálenost. Od letoška má díky hrádeckému Didakticko-technickému servisu (DTS) o. s. Trojzemí.cz svůj vlastní prostor na novém serveru (počítač trvale připojený k internetové síti) programovaném v Linuxu. Vzdělávání a spolupráce neziskových organizací tří zemí Trojzemí budou na něm mít významné místo. Veřejnosti Trojzemí na něm poprvé dán k dispozici stručný Lužickosrbsko - český slovník, na jehož přípravě pracuje J. Týř a F. Vydra z o.s. Trojzemí.cz. Uvažuje se i o vytvoření stručného pětijazyčného slovníku, který by měl čtyřem národům Trojzemí zpřístupnit nejčastěji používaná Latinská úsloví. Po zkušebním provozu budou moci na serveru Trojzemí.cz zdarma provozovat své stránky také další neziskové organizace z Trojzemí Nisa.
Na 4. Novoročním přátelském setkání na trojmezní Kristýně zaznělo dost dobrých myšlenek a námětů. Tyto myšlenky a náměty jsou přístupné celé veřejnosti. Bude uvítána spolupráce se všemi, kdo k nim chtějí a mohou přispět dobrým věcem. Příští setkání ukáže, zda tradice byla dodržena i v tom, že alespoň některé z nich se podaří spoluprací lidí z různých organizací dobře uskutečnit.


Kontakt: Jiří Týř, o.s. Trojzemí cz, Hrádek nad Nisou, tel. 603 162 337, e-mail: jiri@tyr.cz


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
Im Geiste Alois Andritzkis - V duchu Alojse Andrického
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
TROJZEMÍ.CZ - NA KRISTÝNĚ PŘÁTELSKY O EU
4. Novoroční přátelské setkání na Kristýně bylo o vzdělávání a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux