suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:56:12

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison


  Nástroje

Přidat článek
Nejlepší články

Šuplík > Lužice

Nyní jste v oddílu a můžete vložit nový článek. Nové články vítáme. Jsou zveřejňovány po redakčním posouzení.

  Jednoduché hledání

Hledané slovo: 
Hledač prohledává všechny články v Šuplíku.

<<  Listování  >>
Dalších 10 článků:

Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Společný náčrt Rady pro lužickosrbské záležitosti Saského zemského sněmu a Domowiny, podaný ministerstvu školství dne 9. července 2003
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
...
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Děkujeme saskému Ministerstvu kultu za odpověď na náš dopis s prosbou o zachování chrosčické školy. Dopis dnes zveřejňujeme v originále a zveřejníme co nejdříve i jeho překlad do češtiny.
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Otevřený dopis koordinační rady projektu Lužice a EU Saskému Ministerstvu kultu. Obsahuje návrh spolupráce na získání prostředků pro spolupráci Česka s Lužickými Srby z Evropské unie. Offener Brief an das Sächsische Staatsministerium für Kultus der Mitglieder des Koordinationsrates des Projekts "Die Lausitz und die Europäische Union"
Die Lausitz und die Europäische Union
Ausgangspunkte eines Projektes, das zur wechselseitigen Annäherung beitragen will (grenzüberschreitende Zusammenarbeit)
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Dozent, PhDr. Leoš Šatava, CSc. ist beschäftigt am Ethnologischen Institut der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag. Er hat einige Jahre in der Lausitz gelebt und hat im Detail das tägliche Leben und die Probleme der Lausitzer Sorben kennengelernt. Dieser Artikel ist seine Stellungnahme zum Konzept des Projekts „Die Lausitz und die EU“.
PRVNÍ VLAŠTOVKA - ŠKOLNÍ VÝLET DO LUŽICE
Po několikatýdenní přípravě se v úterý 24. června uskutečnil autobusový zájezd žáků 6. a 7. tříd ZŠ ve Skálově ulici v Turnově do Horní Lužice. Během výletu navštívili žáci a jejich učitelé například rodný dům malíře Měrćina Nowaka a seznámili se s jeho typickými kresbami, na nichž je místo podpisu lipový lístek jako symbol jeho slovanského původu.Následovala procházka historickou částí hornolužické metropole - Budyšína (Bautzen), kde loni probíhaly velkolepé oslavy tisícileté existence města.
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA VIDEOTECHNIKY (BUDYŠÍN) A ROZHLASOVÉ ŽURNALISTIKY (ZHOŘELEC)
Zveřejňujeme aktualizovaný seznam přihlášených zájemců o kursy, doporučení účasti v jednotlivých kursech a kontakty na jejich organizátory. Trvá ještě možnost přihlásit se na kurs do Zhořelce (znalost němčiny).
1. prázdninový kurs rozhlasové žurnalistiky ve Zhořelci: EMC-1
Protože zájem o první Letní školu videotechniky v Budyšíně je větší, než kapacita kursu, nabízíme německy rozumějícím studentům také možnost účasti na česko-německo-polském prázdninovém kursu rozhlasové žurnalistiky v německém Zhořelci (Görlitz) EMC-1 v době od 21. do 31.7.2003.
SASKÝ PREMIÉR MILBRADT NAVŠTÍVIL DOMOWINU
Na pozvání předsedy Domowiny navštívil saský předseda vlády prof. dr. Georg Milbradt v pondělí 16. června Domowinu. Uvítán byl v 15.00 hodin u Srbského domu v Budyšíně, kde předseda Domowiny Jan Nuk a děti ze srbské mateřské školy "Jan Radaserb-Wjela" nabídli podle slovanského zvyku hostovi chléb se solí.
<<  Listování  >>
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Celkem položek: 51
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux